Ubezpieczenia od mrozu i gradu: tegoroczna oferta jest ograniczona

Autor: Związek Sadowników RP/ www.sadyogrody.pl 24 kwietnia 2021 13:49

Ubezpieczenia od mrozu i gradu: tegoroczna oferta jest ograniczona Tegoroczna oferta zakładów ubezpieczeń jest ograniczona/fot. shutterstock.com

Mirosław Maliszewski wystosował zapytanie do resortu rolnictwa w sprawie ubezpieczeń od wiosennych przymrozków i gradu z dopłatą z budżetu państwa. W odpowiedzi czytamy, że tegoroczna oferta zakładów ubezpieczeń jest ograniczona...

Na wstępie odpowiedzi, na zapytanie w sprawie ubezpieczeń od wiosennych przymrozków i gradu z dopłatą z budżetu państwa posła Mirosława Maliszewskiego, Ministerstwo Rolnictwa przytacza, iż zgodnie z definicją przymrozków wiosennych ochroną ubezpieczeniową od przymrozków wiosennych objęte są uprawy rolne w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca. Jednakże należy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za to ryzyko następuje po 14 dniach od zawarcia umowy ubezpieczenia(tzw okres karencji). Natomiast umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia gradu można zawierać w zakładach ubezpieczeń przez cały rok.

- Zgodnie z uzyskanymi informacjami w trybie roboczym od zakładów ubezpieczeń, zawieranie umów w bieżącym rok rozpoczęło się około 15 marca. W swojej ofercie zakłady oferują również ubezpieczenie upraw sadowniczych od ryzyka przymrozków wiosennych i gradu. Jednakże mając na względzie m.in. trudności w uzyskaniu przez zakłady ubezpieczeń reasekuracji na te ryzyka, oferta w tym roku jest ograniczona -czytamy w odpowiedzi Ryszarda Bartosika
Sekretarz Stanu piszącego w imieniu Ministra Rolnictwa.

- Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umowa ubezpieczenia jest umową cywilno-prawną zawieraną dobrowolnie przez obie strony umowy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez zakłady ubezpieczeniowe, które są instytucjami samodzielnymi i niepodlegającymi organizacyjnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kształtującymi swój portfel ubezpieczeniowy zgodnie z przyjętą przez siebie polityką finansową. Natomiast Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stosuje jedynie dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych w przypadku zawarcia przez zakłady ubezpieczeń umów ubezpieczenia obejmujących swoim zakresem ryzyka określone w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - czytamy.

- Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych określane są indywidualnie przez każdy z zakładów ubezpieczeń i są dostępne dla rolników przy zawieraniu umów ubezpieczenia oraz na stronach internetowych poszczególnych zakładów ubezpieczeń- podaje resort.

W końcowej części Ryszard Bartosik informuje, że w ustawie budżetowej na rok 2021 na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz na częściowe dofinansowanie odszkodowań z tytułu ryzyka suszy zaplanowano kwotę 400 mln zł. W 2020 r. przeznaczono na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz na częściowe dofinansowanie odszkodowań z tytułu ryzyka suszy 350 mln zł w ramach środków będących w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy faktycznym wykorzystaniu w kwocie ok. 349,87 mln zł.

- Ponadto Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zawarł umowy z zakładami ubezpieczeń na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na kwotę 50 mln zł- podaje resort.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI