Termin składania wniosków o dopłaty do nawozów będzie dłuższy?LIR - 28 kwietnia 2022 10:18


Lubelska Izba Rolnicza apeluje o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty do nawozów.

W terminie do 16 maja 2022 r. w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszania albo siedzibę producenta rolnego rolnik może złożyć wniosek na dopłatę do zakupionego nawozu. Po tym terminie jeśli wniosek zostanie złożony ARiMR nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania pomocy. 

- Wchodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników oraz mając na uwadze, krótki termin składania wniosków wynoszący niecały miesiąc, Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wnioskuje o wydłużenie tego terminu do 15 czerwca 2022 r - czytamy w piśmie Lubelskiej Izby Rolniczej. 

Wydłużenie terminu pozwoli większej ilości rolnikom skorzystać ze wsparcia na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 do 15 maja 2022 r. 

Zobacz: Dopłaty do nawozów - procedura ubiegania się o wsparcie