Syndyk ogłosił przetarg. 17 mln za przedsiębiorstwo "Owocowo Sp. z o.o."

Autor: www.sadyogrody.pl 23 września 2020 08:12

Syndyk ogłosił przetarg. 17 mln za przedsiębiorstwo "Owocowo Sp. z o.o." Syndyk ogłosił sprzedaż przedsiębiorstwa Owocowo Sp z o.o / fot.shutterstock.com

Syndyk ogłosił sprzedaż przedsiębiorstwa Owocowo Sp z o.o z siedzibą w miejscowości Nosy-Poniatki (pow. żyradowski), będącego w upadłości. Jest to obiekt dawnej grupy producenckiej POLSAD.

Syndyk masy upadłości Owocowo Sp. z o.o. w upadłości, posiadając zgodę Rady Wierzycieli ogłasza o postępowaniu konkursowym i dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki (zwanego w dalszej części również postępowaniem) przedsiębiorstwa Owocowo Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w miejscowości Nosy Poniatki  w skład którego wchodzą:

-  prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w miejscowości Nosy Poniatki, przy ul. Głównej, opisanej w księdze wieczystej numer PL1Z/00062186/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 44/7 oraz 301/3, z obrębu 0037, o łącznej powierzchni 0,8107 ha,

- prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w miejscowości Nosy Poniatki, przy ul. Głównej, opisanej w księdze wieczystej numer PL1Z/00061003/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer: 301/1, z obrębu 0037, o powierzchni 2,2277 ha,

- linia produkcyjna do mycia, sortowania i pakowania jabłek Longobardi S.A.D.O srl,

 -wartości niematerialne i prawne,
za cenę nie niższą niż 17.057.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych) netto.


Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Owocowo sp. z o.o. w upadłości sporządzony przez biegłego sądowego, rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę w dniu 16 kwietnia 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Marcina Gałązki – ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 w Warszawie w godz. 11.00 – 15.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 106/19 w czytelni akt Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI