Świętokrzyskie: 2,5 mln zł na drogi dojazdowe do gospodarstw rolnychwww.sadyogrody.pl/Urząd Marszałkowski w Kielcach - 14 sierpnia 2020 12:51


Ponad 27 km dróg, umożliwiających dojazd do gruntów rolnych, zostanie zbudowanych lub zmodernizowanych dzięki środkom finansowym, które otrzymały świętokrzyskie gminy. Umowy z przedstawicielami 67 samorządów podpisał w miniony czwartek marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.świętokrzyskim.

Wsparcie województwa dla tego typu przedsięwzięć wynika z realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie finansowego wsparcia gmin w 2020 roku. Środki budżetu województwa przeznaczone na ten cel pochodzą z tytułu opłat wnoszonych przez gminy, wynikających z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

– Jak informuje marszałek Andrzej Bętkowski – Program ma na celu poprawę stanu dróg i ułatwienie pracy rolnikom, którzy często wykorzystują nowoczesny sprzęt, wymagający odpowiednich nawierzchni dróg. Za otrzymane wsparcie finansowe, drogi dojazdowe do pól zyskają asfaltowe lub utwardzone nawierzchnie, wybudowane zostaną zjazdy i kanały odwodnieniowe.

Wnioski o wsparcie budowy, odbudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyło 67 gmin z województwa świętokrzyskiego na łączną kwotę prawie 4,1 mln zł. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował dofinansować wszystkie wnioskujące gminy i przeznaczył na ten cel 2 mln 458 tys. zł. Dzięki wsparciu zmodernizowanych zostanie ok. 27,4 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

–  Drogi dojazdowe do pól zawsze były ważne dla obszarów wiejskich. Tymi szlakami od wieków rolnicy docierali do swoich upraw czy gospodarstw. Dlatego cieszę się, że każdego roku, wyremontowanych i nowo wybudowanych dróg przybywa. Ludzie czekają na tego typu inwestycje, które są realizowane przez samorządy gminne. Dziś podpisujemy umowy z 67 gminami o wartości 2,5 mln zł, dzięki czemu przybędzie nam około 30 km dróg dojazdowych do pól – mówi członek Zarządu Województwa Marek Jońca.