Stawki maksymalnych sum ubezpieczenia w 2022 roku - ile wyniosą?

$data.author.description Autor: farmer.pl 09 listopada 2021 08:38

Stawki maksymalnych sum ubezpieczenia w 2022 roku - ile wyniosą? Stawki maksymalnych sum ubezpieczenia w 2022 roku - ile wyniosą ?/ fot. shutterstock.com

Farmer.pl informuje, że do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia określający maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych na 2022 r.

W projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. proponuje się następujące maksymalne sumy ubezpieczenia: 

Dla 1 ha upraw rolnych wynoszą:

- 20 257 zł – dla zbóż,
- 8 514 zł – dla kukurydzy,
- 12 663 zł – dla rzepaku i rzepiku,
- 48 000 zł – dla chmielu,
- 34 808 zł – dla tytoniu,
- 235 253 zł – dla warzyw gruntowych,
- 106 660 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
- 60 185 zł – dla truskawek,
- 38 545 zł – dla ziemniaków,
- 9 999 zł – dla buraków cukrowych,
- 15 978 zł – dla roślin strączkowych;

Z porównania ze stawkami za rok 2021 - mniejsze stawki zaproponowano w przypadku chmielu, drzew i krzewów owocowych, ziemniaków i buraków cukrowych. Poza tym - stawki te w większości są wyższe od zaproponowanych na rok bieżący.

Dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw .

Zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku, wynikają ze zmian w wysokości plonów i cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, a w przypadku drzew i krzewów owocowych również od wartości nasadzeń – np. przy wyliczaniu maksymalnej sumy ubezpieczenia nasadzeń przyjęto ceny i obsadę dla czereśni karłowatej (cena sadzonki czereśni karłowatej 30 zł/szt., obsada 1 250 szt./ha.

Więcej na farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI