Środki z KPO na zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na wsi nie wystarczą

Autor: PAP 02 lipca 2021 15:44

Środki z Krajowego Planu Odbudowy na zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w wysokości 204 mln euro nie wystarczą, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby - powiedziała w piątek dyrektor departamentu strategii i rozwoju Ministerstwa Rolnictwa Magdalena Maciejewska.

Podczas tzw. odwróconego wysłuchania ws. komponentu B KPO dotyczącego kwestii związanych z transformacją energetyczną i problemami środowiskowymi Maciejewska przypomniała, że "stopień zwodociągowania obszarów wiejskich w 2019 r. wynosił ok. 80 proc.".

Jak podkreśliła, oznacza to, że prawie co siódmy budynek mieszkalny na wsi nie jest podłączony do sieci wodociągowej.

"Skutki gospodarcze pandemii spowodowały, że niektóre samorządy gmin wiejskich ograniczyły wydatki inwestycyjne" - zwróciła uwagę. "W KPO chcemy wspierać budowę, rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę poza aglomeracjami" - dodała Maciejewska.

Według niej możliwe będzie wsparcie nie tylko dla budowy, rozbudowy, odbudowy i modernizacji instalacji melioracyjnych oraz wodno-ściekowych, ale też dla promocji racjonalnego zarządzania wodą, jak i rozwoju rozwiązań cyfrowych, takich jak wodomierze umożliwiające zdalne odczyty, czy systemów teleinformatycznych do zarządzania gospodarką wodną.

"Środki z KPO na zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w wysokości 204 mln euro nie wystarczą, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby" - powiedziała Maciejewska. Jak dodała, w latach 2021-2022 MRiRW chce przeznaczyć środki z tzw. okresu przejściowego perspektywy lat 2014-2020 na dodatkowe wsparcie, w wyniku czego kwota wsparcia dla gmin zwiększona zostanie z 2 mln zł do 5 mln zł.

"Modernizacji lub przebudowy wymagają instalacje 1 mln 453 ha powierzchni" - powiedziała przedstawicielka MR. Według niej to duża skala potrzeb, a budżet komponentu B3.3.1 to 667 mln euro.

"Pomocą chcemy objąć inwestycje wodne w zakresie retencji wodnej, poprawy dostaw i oszczędzania wody po stronie lokalnej. Wsparcie obejmie budowę, przebudowę, odbudowę urządzeń wodnych, których celem jest retencjonowanie wody i wykorzystanie jej przeciwko skutkom suszy" - poinformowała Maciejewska. Jak dodała, działaniami w ramach KPO objęta zostanie też rewitalizacja byłych i istniejących zbiorników wodnych i towarzyszącej im infrastruktury kulturowej w postaci młynów wodnych, a także prace na rzecz stworzenia bazy danych obiektów melioracyjnych.

W marcu 2021 r. odbyło się pięć wysłuchań publicznych nt. Krajowego Planu Odbudowy, oddzielnie dla każdego komponentu KPO. Zostały one przygotowane przez Fundację "Stocznia" i Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Patronem tego przedsięwzięcia był Podkomitet ds. rozwoju partnerstwa, funkcjonujący w ramach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Mówcami byli przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i osoby prywatne. Każda z osób występujących w tej roli mogła zgłosić swoje uwagi do projektu KPO. Z kolei w roli słuchaczy w wysłuchaniach uczestniczyli przedstawiciele ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz ministrów odpowiedzialnych za przygotowanie każdego z komponentów KPO.

W trakcie pierwszej serii wysłuchań publicznych nt. KPO ustalono, że zostaną zorganizowane tzw. wysłuchania odwrócone dot. KPO, jako odpowiedzi na pierwszą serię spotkań. Mają one na celu zaprezentowanie zmian wprowadzonych w dokumencie, zaproponowanych podczas konsultacji społecznych oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście KPO.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. Krajowy Plan Odbudowy musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI