Sprzedaż bezpośrednia – co zyska rolnik, a co kupujący?

Autor: Małgorzata Szymańska/ www.sadyogrody.pl 27 lipca 2015 14:02

Sprzedaż bezpośrednia – co zyska rolnik, a co kupujący? Żeby rozpocząć prowadzenie sprzedaży bezpośredniej rolnik nie musi rozpoczynać prowadzenia działalności gospodarczej/ fot. Farmer

W ramach obowiązujących od 2016 r. regulacjach prawnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej rolnicy oraz członkowie ich rodzin będą mogli sprzedawać nie tylko płody rolne, ale także przetworzone produkty rolne bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Dla rolników nowe rozwiązania prawne, dotyczące sprzedaży bezpośredniej, wprowadzają szereg zmian, które ułatwiają prowadzenie sprzedaży bezpośredniej, rozszerzą jej zakres, a tym samym zwiększa przychody rodzin wiejskich.

Aby rozpocząć prowadzenie sprzedaży bezpośredniej rolnik nie musi  rozpoczynać prowadzenia działalności gospodarczej. Nadal może być objęty ubezpieczeniem w ramach w KRUS. Zobowiązany jest  jednak zgłosić prowadzenie sprzedaży bezpośredniej  do  odpowiednich urzędów.  W  urzędzie skarbowym konieczne jest złożenie oświadczenia o objęciu przychodów ze sprzedaży ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zgłosić rozpoczęcie sprzedaży bezpośredniej należy również u powiatowego inspektora sanitarnego, bowiem w ramach sprzedaży przetworzonych płodów rolnych koniecznym będzie spełnienie niektórych wymogów sanitarnych.   

Rozszerzenie możliwości sprzedaży bezpośredniej również na  produkty przetworzone niewątpliwie wzbogaci ofertę sprzedaży, a zarazem da możliwość przetworzenia nadmiernej ilości  własnych płodów rolnych.  Warto pamiętać, że sprzedaż bezpośrednia może być prowadzona tylko i wyłącznie przez rolnika i członków jego rodziny. Przetwarzanie produktów roślinnych i ich sprzedaż nie może odbywać się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o działo oraz innych o podobnym charakterze.

Sprzedaży bezpośrednia można prowadzić tylko i wyłącznie na terenie gospodarstwa rolnego czyli w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone oraz na targowiskach – w wszelkich miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu , z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach. Dodatkowo sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rolnicy prowadzący sprzedaż bezpośrednią zobowiązani są do prowadzenia odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów, chociaż nie trzeba będzie prowadzić jakichś skomplikowanych ksiąg rachunkowych, wystarczy codzienna ewidencja utargu. Ewidencja taka musi zawierać co najmniej numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu oraz przychód narastająco od  początku roku. Przychody powinny być ewidencjonowane w dniu sprzedaży. Warto wspomnieć, że dokumenty ewidencjonujące sprzedaż powinny być w posiadaniu rolnika w miejscu sprzedaży. Rolnicy osiągający przychody do wartości 150 tysięcy euro z prowadzenia sprzedaży bezpośredniej zobowiązani są do opłacania 2 proc. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku braku ewidencji sprzedaży lub prowadzenia jej w sposób niepełny organ podatkowy określi wartość niezewidencjowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi do tej kwoty ryczałt w wysokości 10 proc. przychodów.

Rolnicy nie są zaś zobowiązani do wystawienia rachunku na żądanie kupującego potwierdzający dokonanie sprzedaży.

A co zyskuje kupujący?

Dla kupujących sprzedaż bezpośrednia zapewnia możliwość nabycia od rolnika nie tylko płodów rolnych, ale także ich przetworów. Świadomość zakupu żywności od samego producenta daje pewność, że pochodzi ona tylko i wyłącznie z danego gospodarstwa rolnego., a produkcja oparta jest o sprawdzone zazwyczaj rodzinne przepisy.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI