Jak przekazała na swoim facebookowym profilu Domogała, zarząd woj. śląskiego przyjął uchwałę ws. przyjęcia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "gospodarka wodno-ściekowa" - w ramach poddziałania obecnego PROW dot. "wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Jak wynika z przedstawionego przez Domogałę zestawienia, z pieniędzy tych skorzystają gminy: Blachownia, Włodowice, Węgierska Górka, Janów, Kuźnia Raciborska, Strumień, Panki, Przyrów, Hażlach, Gaszowice, Psary, Lyski, Janów, Jejkowice, Wielowieś, Pilchowice, Niegowa, Brenna, Starcza, Wyry, Kozy, Włodowice, Goleszów, Popów, Rudnik, Wilamowice, Mierzęcice, Gorzyce, Ciasna, Chełm Śląski oraz Przystajń.

Największa jednostkowa kwota wsparcia możliwa do uzyskania z tego źródła to 2 mln zł. Taką pomoc otrzymają gminy: Blachownia, Panki, Gaszowice, Wyry, Kozy, Mierzęcice i Chełm Śląski (minimalnie mniejszą także gminy Kuźnia Raciborska i Jejkowice).

Większość zgłoszonych przez gminy projektów dotyczy budowy lub przebudowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej.

Projekty gmin Ciasna i Przystajń dotyczą wykonania studni zastępczych na gminnych ujęciach wód, gminy Panki - budowy ujęcia wody pitnej, wspólny gmin Panki i Przystajń - przebudowy wspólnej oczyszczalni ścieków, a gmin Wielowieść i Rudnik - m.in. budowy lokalnych oczyszczalni ścieków.

We wtorek Domogała poinformowała także, że 15 czerwca br. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy z PROW na "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów". Nabór ten potrwa do 3 lipca.

Będą to dotacje z PROW w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury". Przewidywana wartość tego wsparcia PROW dla regionu - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - to 4,1 mln zł.