Senat za ustawą przedłużającą PROW z poprawkami

Autor: PAP 17 grudnia 2021 11:42

Senat za ustawą przedłużającą PROW z poprawkami Senat za ustawą przedłużającą PROW z poprawkami/ fot. shutterstock

Senat jednogłośnie poparł ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z poprawkami. Przedłuża ona realizację tego programu na lata 2021-2022 i wprowadza ułatwienia w zakresie m.in. budowy zbiorników wodnych.

Wcześniej poprawkami zgłoszonymi przez senatora Ryszarda Bobera (klub KP) podczas obrad plenarnych Senatu zajmowała się komisja rolnictwa. Senatorowie poparli dwie z siedmiu poprawek. Wszystkie one dotyczyły lokalnych grup działania.

Akceptację uzyskała poprawka która zakłada, że "jednym z warunków wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) jest wymóg, aby wszystkie gminy były członkami tylko jednej lokalnej grupy działania, która ubiega się o wybór LSR albo której LSR została wybrana". Druga - likwiduje błąd dotyczący odwoływania się w proponowanej regulacji do przepisu, który nie występuje w porządku prawnym.

Ustawa przedłużająca PROW

Ustawę z poprawkami poparło 98 senatorów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

Jak wyjaśnił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik podczas debaty w Sejmie, nowelizacja wynika z potrzeby przedłużenia realizacji PROW na lata 2021-2022; została ona przyjęta zdecydowaną większością głosów z Sejmie. Dodał, że ustawa zmienia przepisy kilku innych ustaw - m.in. ARiMR, Prawa budowlanego, o finansowaniu WPR czy ustawy Prawo wodne.

Nowe przepisy przewidują m.in. zmianę przepisów Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Obecnie funkcjonuje skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcało to właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań.

Według nowych przepisów na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5 tys. m kw. i nie głębszy niż 3 m.

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014-2020. W zapisach ustawy Prawo wodne uwzględniono zaś możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych.

Po wejściu w życie nowej ustawy rolnicy zyskają możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, to wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej.

Po zmianie, w przypadku gdy np. postępowanie administracyjne lub inne będzie rozpoczęte na podstawie wniosku złożonego drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązanie to będzie dobrowolne.

Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych, np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy. Nowe rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia.

Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu, który zdecyduje o wprowadzeniu poprawek do ustawy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI