Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek do noweli o ochronie zwierząt

Autor: PAP 15 października 2020 09:04

36 poprawek wprowadził Senat do noweli ustawy o ochronie zwierząt, wśród nich wykreślającą ograniczenia uboju rytualnego drobiu oraz umożliwiającą hodowlę zwierząt na futra na dotychczasowych zasadach do 31 lipca 2023 r. i prowadzenie uboju rytualnego na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2025 r.

W pierwszej kolejności Senat nie zgodził się na odrzucenie w całości nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy, wniesionym przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zagłosowało 24 senatorów, 64 było przeciw, dziewięciu wstrzymało się od głosu, a trzech nie głosowało.

Senat odrzucił także w kolejnym głosowaniu wniosek Lewicy o przyjęcie noweli bez poprawek. Za wnioskiem głosowało dwóch senatorów, przeciwko 97, a jeden się wstrzymał. Za rekomendacją Senatowi odrzucenia noweli ustawy o ochronie zwierząt opowiedziała się w poniedziałek komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

W kolejnych głosowaniach senatorowie poparli kilkadziesiąt poprawek do noweli.

Senat zagłosował m.in. za poprawką zgłoszoną przez PiS zakładającą, że bez ograniczeń możliwy będzie ubój rytualny drobiu, czyli rozwiązanie zaproponowane w poniedziałek przez rząd. Poprawka wykreśla z nowelizacji wymóg pozbawienia świadomości w przypadku poddawania ubojowi drobiu w sposób przewidziany przez obrządek religijny związku wyznaniowego.

Senatorowie przyjęli też poprawkę złożoną przez senatora KO Marka Borowskiego, umożliwiającą hodowlę zwierząt na futra na dotychczasowych zasadach do 31 lipca 2023 r. oraz prowadzenie działalności w zakresie uboju rytualnego na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2025 r.

W poprawkach tych określono też zasady realizacji roszczeń wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie związane z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawowych w zakresie hodowli zwierząt futerkowych i prowadzenia działalności dotyczącej tzw. uboju rytualnego. Wnioski w sprawie rekompensat będzie rozpatrywał minister rolnictwa. Wprowadzono również zapis, że poszkodowany niezadowolony z decyzji w sprawie odszkodowania może odwołać się do sądu powszechnego. Poprawkę tę poparło 50 senatorów, 42 było przeciw, 8 wstrzymało się od głosu.

Senatorowie przyjęli poprawkę, zgłoszoną również przez Borowskiego, wprowadzającą zasady i tryb oznakowania psów za pomocą mikroczipa i prowadzenia centralnego rejestru psów oznakowanych. Obowiązkowemu oznakowaniu za pomocą mikroczipa miałyby podlegać psy powyżej trzeciego miesiąca życia, a posiadacze psów mieliby oznakować psy w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia. Oznakowania psa mieliby dokonywać określeniu ustawą lekarze weterynarii.

Kolejne poprawki poparte przez Senat polegają na wykreśleniu przepisów rozszerzających uprawnienia organizacji pozarządowych do odbierania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi oraz wykreśleniu przepisu umożliwiającego odbieranie zwierzęcia jego właścicielowi przez każdą osobę, jeżeli działanie lub zaniechanie właściciela bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu tego zwierzęcia.

Senat przyjął też poprawki, umożliwiające przedsiębiorcom prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części.

Przyjęta została także poprawka dotycząca przyznawania świadczeń dla opiekunów psów wycofanych ze służby, w tym również ze służby w Straży Marszałkowskiej. Senat przyjął też poprawkę wprowadzającą przepis przejściowy mówiący, że do momentu powstania - wprowadzonej nowelą - listy organizacji uprawnionych do odbierania zwierząt, obowiązywać będą w tej kwestii dotychczasowe przepisy.

Senatorowie poparli ponadto poprawkę wprowadzającą zakaz m.in. prowadzenia przez komorników egzekucji, której by podlegały zwierzęta domowe oraz przekazywania zwierząt jako nagród w różnego rodzaju konkursach czy loteriach.

Inne poprawki Senatu dotyczą organizowania wystaw i pokazów zwierząt polegających wyłącznie na prezentowaniu cech danego gatunku zwierząt oraz pokazów psów specjalnych i ratowniczych. Zmodyfikowane zostały definicje kota rasowego, psa rasowego, zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych i kojca do przechowywania zwierząt.

Senatorowie odrzucili natomiast m.in. poprawkę wykreślającą z noweli zapis o ograniczeniu uboju rytualnego wyłącznie do potrzeb krajowych związków wyznaniowych, złożoną przez grupę senatorów PiS.

Ostatecznie przeciwko przyjęciu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wraz poprawkami opowiedziało się w środę 11 senatorów, w tym 7 z PiS, 1 z KO i 3 z PSL. Nowelizację i wprowadzone do niej poprawki poparło 76, wstrzymało się 10, nie głosowało 3. Za przyjęciem noweli wraz poprawkami opowiedziało się 39 senatorów PiS, 34 senatorów KO, 2 senatorów koła senatorów niezależnych i 1 senator niezrzeszony.

Przeciwko przyjęciu noweli głosowało 7 senatorów PiS: Margareta Budner, Mieczysław Golba, Józef Łyczak, Zdzisław Pupa, Jerzy Chróścikowski, Jan Maria Jackowski i Andrzej Pająk, jeden senator KO - Jacek Bury i wszyscy senatorowie PSL: Ryszard Bober, Jan Filip Libicki i Michał Kamiński.

Od głosu wstrzymało się 7 senatorów KO: Paweł Arndt, Kazimierz Kleina, Aleksander Pociej, Wojciech Ziemniak, Jolanta Hibner, Stanisław Lamczyk i Barbara Zdrojewska, wszyscy senatorowie Lewicy: Gabriela Morawska-Stanecka i Krzysztof Konieczny oraz senator Lidia Staroń z koła senatorów niezależnych.

Nie głosowało 2 senatorów PiS: Alicja Zając i Józef Zając oraz senator KO Robert Dowhan. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI