Sejmowa komisja poparła zmiany w ustawie o biopaliwach

Autor: PAP 22 lipca 2020 14:47

Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów poparła we wtorek zgłoszony jako poselski projekt zmiany ustawy o biopaliwach, likwidujący Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Spośród poprawek, jakie się pojawiły, poparła te zgłoszone formalnie przez posłów PiS.

Zgłoszony przez grupę posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o biopaliwach przewiduje likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i przejęcie jego funkcji przez NFOŚiGW. Zamiast FNT działać miałoby tzw. wieloletnie zobowiązanie FNT w ramach NFOŚiGW.

Według wnioskodawców, zmiany, w tym likwidacja FNT mają na celu "uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego".

W trakcie I czytania w Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, poparła ona poprawki, zgłoszone przez posłów PiS.

Dwie z nich dotyczą ułatwień i uproszczeń w składaniu wniosków o wymianę pieców na paliwa stałe w ramach programu "Czyste powietrze" przez gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Wprowadzone rozwiązania dotyczą np. trybu uzyskiwania zaświadczeń o odpowiedni niskich dochodach.

Komisja poparła też poprawkę do ustawy o rynku mocy, która przede wszystkim przesuwa z 1 października 2020 r. na 2021 r. termin rozpoczęcia poboru tzw. opłaty mocowej od odbiorców energii elektrycznej. Rozwiązanie to w imieniu rządu poparł wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Pytany o związek zgłoszonych poprawek z dofinansowaniem niskoemisyjnego transportu, Zyska stwierdził, że zarówno nowelizacja, jak i poprawki mają ten sam cel - obniżenie emisji.

Drugie czytanie projektu planowane jest w Sejmie na środę 22 lipca.

Zgodnie z projektem przychodami zobowiązania wieloletniego FNT - czyli przychodami także NFOŚ będą środki zgromadzone na rachunku FNT na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z dotychczasowych źródeł.

Te źródła to opłata zastępcza, z której część ma jednak trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, oraz 15 proc. wpływów z tytułu opłaty emisyjnej. A także środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w wysokości 0,1 proc. uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność.

Natomiast w ramach zobowiązania wieloletniego FNT, NFOŚiGW będzie obowiązany przeznaczyć na cele, o których mowa obecnie w regulacji o FNT środki, w wysokości nie mniejszej niż kwoty przychodów tego zobowiązania wieloletniego, po pomniejszeniu kosztów obsługi tych przychodów.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu utworzono w czerwcu 2018 r., wprowadzając jednocześnie tzw. opłatę emisyjną od paliw. Fundusz, korzystając z 15 proc. części wypływów z opłaty miał finansować projekty na rzecz ekologicznego transportu.

W projekcie określa się nowe zasady podziału wpływów z opłaty emisyjnej. W 95 proc. stanowić ma ona przychód NFOŚiGW, w tym 80 proc. - tak jak obecnie - to przychód zobowiązania wieloletniego "przeciwdziałanie emisjom", a w 15 proc. przychód zobowiązania wieloletniego FNT. Pozostałe 5 proc. ma stanowić przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI