Sejm za niektórymi poprawkami Senatu do ustaw dot. zdrowia roślinPAP - 14 lutego 2020 09:17


Sejm opowiedział się w czwartek za częścią poprawek zaproponowanych przez Senat do ustaw dotyczących ochrony zdrowia roślin - ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami.

Posłowie poparli dwie z 13 poprawek do ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i pięć z 15 do ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Były to poprawki biura legislacyjnego Senatu przejęte przez senatorów PO-KO i zgłoszone jako wnioski mniejszości, a następnie przegłosowane przez Senat.

Komisja rolnictwa rekomendowała przyjęcie części poprawek; tylko tych, które zaakcentowała strona rządowa reprezentowana przez ministerstwo rolnictwa. Obie poprawiają błędne odniesienia do przepisów, jak również błędy interpunkcyjne.

Wiceminister rolnictwa Jan Białkowski podczas prac w Senacie tłumaczył, że resort jest przeciwko poprawkom, gdyż chodzi o szybkie uchwalenie ustaw. Nowe przepisy powinny były wejść w życie przed 14 grudnia ub. r., ale ze względu na wybory ich procedowanie opóźniło się. Tłumaczył, że uwagi te zostaną uwzględnione przez nowelizację, a taka jest przewidywana po wejściu w życie unijnych rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami wprowadza przepisy unijnych rozporządzeń: w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz w sprawie kontroli urzędowych dot. m.in. zdrowia roślin i środków ochrony roślin, przyjętych przez PE i Radę w 2016 i 2017 r.

Agrofagi to patogeny (czynniki infekcyjne wywołujące choroby roślin), szkodniki i chwasty obniżające plony roślin uprawnych.

Zagrożenie różnymi patogenami występuje w wielu krajach. Stwierdzenie obecności agrofagów w danym kraju przekłada się na możliwości eksportu płodów rolnych. Przykładem może być bakteria powodująca bakteriozę pierścieniową ziemniaka. Występowanie tej bakterii w Polsce powoduje, że wysyłane do innych państw Unii Europejskiej ziemniaki muszą spełniać dodatkowe wymagania fitosanitarne, co istotnie ogranicza polskim ziemniakom dostęp do rynku europejskiego.

Ustawy zastąpią regulacje z grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Uzupełniają się i dlatego były rozpatrywane razem. Zawierają przepisy, których celem jest ograniczenie ryzyka zawleczenia do Polski nowych agrofagów, wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy atakujących rośliny.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia roślin wykonywane będą - tak jak do tej pory - przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organem, który będzie kontrolował m.in. występowania agrofagów, będzie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Tak jak wcześniej, będzie także wydawał decyzje administracyjne np. w razie stwierdzenia występowania agrofagów kwarantannowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz ustawy trafią do podpisu prezydenta.