Sejm przyjął ustawę chroniącą producentów warzyw i owoców przed marketamimoney.pl - 02 października 2021 13:06


- Sejm w piątek uchwalił ustawę, która określa zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową - podaje money.pl

Producenci warzyw i owoców od kilku lat zwracają uwagę na narzucanie im cen i warunków współpracy przez duże sieci. Chodzi m.in. o wykorzystywanie przewagi ze strony sieci handlowych wobec zwykle rozdrobionych dostawców produktów rolnych czy przetwórców żywności.

Celem nowych przepisów jest większa ochrona producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi.

Jak podaje money.pl, nowela definiuje 16 nieuczciwych praktyk, przy czym 10 jest bezwzględnie zakazanych, a sześć - dozwolonych pod warunkiem, że zostały one w sposób jasny uzgodnione w umowie między dostawcą a nabywcą. Według nowych przepisów, postępowanie ws. nieuczciwych praktyk wszczyna prezes UOKiK z urzędu.

Więcej na ten temat na money.pl