Sejm przeciw większości poprawek Senatu do ustawy przedłużającej PROW

Autor: PAP 17 grudnia 2021 16:12

Sejm przeciw większości poprawek Senatu do ustawy przedłużającej PROW W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014-2020. / fot. shutterstock

Sejm opowiedział się w piątek przeciw większości poprawek Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która przedłuża realizację tego programu na lata 2021-2022 i wprowadza ułatwienia w zakresie m.in. budowy zbiorników wodnych.

Podczas piątkowych obrad Sejm zagłosował przeciw większości poprawek zaproponowanych przez Senat do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Również Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas porannych obrad zaopiniowała negatywnie większość zgłoszonych przez Senat poprawek. Uzyskały one również negatywną rekomendację rządu, który na komisji reprezentował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik.

Jak wyjaśnił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik podczas sejmowych prac nad ustawą, nowelizacja wynika z potrzeby przedłużenia realizacji PROW na lata 2021-2022. Dodał, że ustawa zmienia przepisy kilku innych ustaw - m.in. ARiMR, Prawa budowlanego, o finansowaniu WPR czy ustawy Prawo wodne.

Zmiana Prawa Budowlanego 

Nowe przepisy przewidują m.in. zmianę przepisów Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Obecnie funkcjonuje skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcało to właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań.

Według nowych przepisów na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5000 m kw. i nie głębszy niż 3 m.

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014-2020. W zapisach ustawy Prawo wodne uwzględniono zaś możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych.

Po wejściu w życie nowej ustawy rolnicy zyskają możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie - mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR - wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej.

Załatwianie spraw on-line w ARiMR

Po zmianie, w przypadku gdy np. postępowanie administracyjne lub inne będzie rozpoczęte na podstawie wniosku złożonego drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism - w tym obustronna wymiana korespondencji - za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązanie to będzie dobrowolne.

Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych, np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy. Nowe rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po pięciu miesiącach od ogłoszenia.

Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu, który zdecyduje o wprowadzeniu poprawek do ustawy. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI