Sejm: Projekt ustawy o OSP ponownie skierowany do komisji

Autor: PAP 02 grudnia 2021 11:06

Sejm: Projekt ustawy o OSP ponownie skierowany do komisji W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. / fot. shutterstock

W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Po złożeniu poprawek podczas dyskusji, projekt został ponownie skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Sprawozdanie z pierwszego czytania w komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Paweł Hreniak (PiS). "Procedowany przez wysoką izbę projekt ustawy obejmuje najliczniejszą zorganizowaną społeczność naszego kraju. Dla każdego jasne jest, że nie ma dziś bezpiecznej Polski bez 230 tys. strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy stanowią 96 proc. ogólnej liczby jednostek ochrony przeciwpożarowej w naszym kraju" - powiedział poseł sprawozdawca.

"Projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych jest długo oczekiwaną normą prawną. Obecny projekt jest efektem wieloletnich analiz i konferencji naukowych, aktywności druhów strażaków, strażaków zawodowych i w końcu ministerstwa" - zaznaczył Hreniak.

Podczas dyskusji poprawki do projektu zapowiedziała Koalicja Obywatelska. "Proponujemy szereg poprawek m.in. zwiększenie dodatku na minimum 300 złotych, zmniejszenie okresu stażu wyjazdu do akcji ratowniczo-gaśniczych odpowiednio albo po 15 lat kobiety i mężczyźni, albo 15 lat kobiet i 20 lat mężczyźni" - mówiła poseł Krystyna Skowrońska (KO).

"Chcemy też, i taką poprawkę składamy, rozwiązania, aby to minister spraw wewnętrznych na specjalnych warunkach mógł przyznawać szczególne dodatki w sytuacji, gdy druh ratownik mając wiele lat służby uległ wypadkowi i nie wypełnia kryteriów do przyznania dodatku" - dodała poseł KO.

Swoje poprawki do projektu ustawy o OSP zapowiedziała też Lewica. "Klub parlamentarny Lewicy po zgłoszeniu poprawek w drugim czytaniu i ich rozpatrzeniu będzie głosował za przyjęciem tej ustawy" - powiedział poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski.

Również Urszula Nowogórska z Koalicji Polskiej zapowiedziała swoje poprawki do projektu ustawy. "Chciałam podziękować panu ministrowi (Wąsikowi - PAP) za to, że na komisji i podkomisji dyskutowaliśmy merytorycznie. Za to, że przychylił się do mojej poprawki, która dotyczyła tego, że każda gmina musi podpisać umowę z istniejącymi wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi, co uchroni ich przed likwidacją. Ponadto dziękuję, że zgodził się ze mną, że nie powinno w tej ustawie znaleźć się zapisu, który dotyczy realizacji zadań na potrzeby ochrony państwa, ludności. Bo zapis ten z uwagi na to, że OSP i PSP nigdy nie były formacją militarną, nie ma podstaw ani konstytucyjnych ani traktatowych" - mówiła posłanka KP.

"Będziemy z wielką uwagą śledzić to, co dzieje się z projektem ustawy i jak ona w praktyce działa. Składam kilka poprawek, o których wspomniałam. Proszę o ich akceptację, a moje ugrupowanie będą popierały tę ustawę" - zapowiedziała Nowogórska.

Podczas dyskusji głos zabrał też wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, który podziękował za debatę. "To była ustawa, która była wyśmienicie konsultowana. Tych spotkań konsultacyjnych było pewnie ponad czterysta. Na pewno w każdym powiecie było co najmniej jedno spotkanie" - powiedział wiceszef MSWiA.

"Pomysłem na tę ustawę było to, żeby właśnie w konsultacjach ta ustawa się +wykuła+. Żebyśmy mogli zapytać się strażaków, co jest dla nich dobre, co by chcieli, a z czego należałoby zrezygnować. Tak też zrobiliśmy" - podkreślił Wąsik.

Po dyskusji projekt ustawy został ponownie skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Projekt o ochotniczych strażach pożarnych zakłada m.in. wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Projekt zakłada również wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Projekt wprowadza również możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Zgodnie z projektem zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej".

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI