Samorządowcy z "Samorządów dla Polski" postulują utworzenie funduszu na rozwój wsi

Autor: PAP 11 stycznia 2021 15:49

Samorządowcy skupieni w stowarzyszeniu "Samorządy dla Polski" postulują utworzenie specjalnego funduszu zasilanego z budżetu państwa, z przeznaczeniem na rozwój polskiej wsi. Inicjatorzy tego pomysłu zwracają uwagę, że wiejskie samorządy mają coraz większe problemy finansowe.

Konferencja prasowa na ten temat odbyła się w poniedziałek w Parku Kulturowym Korycin-Milewszczyzna w województwie podlaskim.

"Wieś polska przetrwała różne okresy - wojny, rozbiory, komunę. Przetrwała dzięki patriotyzmowi, mądrości, zachowaniu i kultywowaniu tradycji w przeszłości, i tak jest do dziś" - mówił wójt Korycina Mirosław Lech. Podkreślał, że choć przez ostatnich 30 lat polska wieś zmieniła się "nie do poznania", to jej potrzeby wciąż są ogromne i konieczne jest ich zrównoważenie z tym, co dzieje się w większych ośrodkach i dużych miastach.

Wymieniał oświatę, służbę zdrowia, drogi czy inwestycje melioracyjne. W imieniu samorządowców apelował o stworzenie rządowego funduszu rozwoju polskiej wsi, wyposażonego "w potężne zasoby finansowe". "Polski rząd diagnozuje tę sytuację (na wsi) podobnie jak my, tylko nie ma jeszcze instrumentu finansowego, który by te potrzeby zabezpieczył" - mówił Lech. W jego ocenie, taki fundusz dałby "stałe, stabilne dochody do budżetów gmin wiejskich". "Dzięki temu te - szeroko rozumiane - potrzeby infrastrukturalne mogłyby być w szybkim tempie zabezpieczone" - dodał.

Jako źródło finansowania takiego funduszu podał przykład podatku VAT od inwestycji gminnych, pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich, czy subwencji ekologicznej dla gmin, gdzie są obszary chronione "jako swoista rekompensata trudności rozwojowych". "Uważamy, że przynajmniej 1 mln zł powinien trafiać z tego funduszu do każdego budżetu gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej" - powiedział wójt Korycina.

Samorządowcy podkreślają, że tzw. obszary wiejskie zajmują ponad 90 proc. powierzchni kraju, a mieszka tam 40 proc. ludności Polski i wymagają one "reorientacji trendów gospodarczo-społecznych i oderwania ich od schematycznego powiązania tylko z rolnictwem i gospodarką żywnościową".

Przewodniczący stowarzyszenia "Samorządy dla Polski", prezydent Sopotu Jacek Karnowski podkreślał znaczenie zasady pomocniczości (subsydiarności) w działalności samorządów. Zapisana w Konstytucji RP mówi ona o tym, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podkreślał, że duża część tego regionu to kilkaset gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Mówił, że najsłabsze samorządy powinny otrzymywać wsparcie. "Obserwujemy zjawiska wyludniania się poza dużymi aglomeracjami, ludzie często uciekają z gmin wiejskich czy wiejsko-miejskich, musimy temu przeciwdziałać" - mówił Struzik. W jego ocenie, samo wsparcie np. udzielane przez samorząd województwa mazowieckiego takim samorządom nie wystarcza, a małe gminy muszą mieć zapewniony "odpowiedni, prawidłowy" poziom dochodów.

Według przedstawionych przez niego danych, ponad tysiąc gmin wiejskich w Polsce ma problemy ze zbilansowaniem budżetu. Apelował do rządu, by poprawił warunki finansowania działalności takich jednostek samorządu. "Dzisiaj w Polsce urodzenie się na głębokiej wsi determinuje moje życie i moje możliwości. A aby budować sprawne i odpowiedzialne państwo, musimy budować je od dołu, od tych najsłabszych, najmniejszych wspólnot lokalnych" - dodała wójt podwarszawskiego Izabelina Dorota Zmarzlak. W jej ocenie, największe dysproporcje widać przy dostępie do edukacji i służby zdrowia.

Problematyce finansowania rozwoju obszarów wiejskich ma być poświęcona konferencja naukowa, która w przyszłym tygodniu odbędzie się na wydziale ekonomii i finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

Stowarzyszenie "Samorządy dla Polski" powstało w Gdańsku w 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych; ma służyć zacieśnianiu współpracy między samorządowcami różnych szczebli, ale też usprawnić komunikację na linii rząd-samorządy. Działacze stowarzyszenia chcą też wzmacniać społeczeństwo obywatelskie w Polsce, poszanowanie zasady trójpodziału władzy i fundamentalnych zasad demokracji.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI