Sadownicy nadal bez pracowników z Uzbekistanu i Nepalu

Autor: Związek Sadowników RP 08 września 2022 15:53

Sadownicy nadal bez pracowników z Uzbekistanu i Nepalu Obywatele Uzbekistanu i Nepalu nadal bez uproszczonych zasad zatrudnienia w rolnictwie/ fot.shutterstock.com

Związek Sadowników RP poinformował, że w związku z brakiem pracowników w rolnictwie wystosowano apel do Minister Maląg o zmiany w przepisach. Niestety bezowocnie.

- Zwróciliśmy się miedzy innymi o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian prawnych takich jak zatrudnienie w rolnictwie pracowników na uproszczonych warunkach (istotne jest pominięcie testu rynku pracy) z nowych kierunków migracji zarobkowej np. Uzbekistan, Nepal, Indie - informuje Związek Sadowników RP.

Obywatele Uzbekistanu i Nepalu nadal bez uproszczonych zasad zatrudnienia w rolnictwie

W odpowiedzi na pismo Związku Sadowników, zawierające postulaty w zakresie wprowadzenia  ułatwień w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że nie rozważano dotychczas rozszerzenia o Uzbekistan, Nepal lub Indie katalogu państw, dla których mogłyby być stosowane uproszczone zasady w zakresie zatrudniania cudzoziemców. 

W  ramach  grupy  roboczej  ds.  oceny  ryzyka  migracyjnego koordynowanej przez MSWiA, z udziałem m.in. MRiPS, analizowane są obecnie możliwości wskazania państw, dla których mogłyby być stosowane uproszczone zasady w zakresie 
zatrudniania cudzoziemców.

Obecnie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad nową ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców, której celem jest dalsze usprawnienie procedur w zakresie dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy.

Najważniejszymi założeniami projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców są m.in.: pełna cyfryzacja, która przyczyni się do usprawnienia i uproszczenia postępowań w sprawach udzielania zezwoleń na pracę i oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców, likwidacja testu rynku pracy, czy doprecyzowanie warunków udzielania zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI