Rząd zajmie się Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023–2027PAP - 13 grudnia 2021 16:01


Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma się zająć projektem uchwały ws. przyjęcia Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 - wynika z porządku posiedzenia Rady Ministrów.

Jak stwierdza się w projekcie Planu, przekazanego do konsultacji publicznych, ma on wspierać zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa i przyczynić się do poprawy dochodów rolniczych, tak by zbliżyć je do dochodu w gospodarce narodowej. Ma również wesprzeć poprawę konkurencyjności i odporności na ryzyka klimatyczne i rynkowe gospodarstw rolnych oraz efektywność gospodarowania.

Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023–2027

Jak stwierdza się w projekcie, dzięki przyjęciu Planu wzmocniona zostanie pozycja rolników na rynku, co umożliwi pełne wykorzystanie ich potencjału. Wprowadzone mają zostać zachęty dla młodych rolników do pozostania w zawodzie.

W projekcie zauważa się, że WPR będzie promować zrównoważone metody gospodarowania, wspierać ochronę zasobów naturalnych oraz produkcję i wykorzystanie zrównoważonej energii.

Plan ma wspierać rozwój obszarów wiejskich, rozwijać różnorodność gospodarczą oraz wspomagać aktywność zawodową i społeczną mieszkańców obszarów wiejskich. Zgodnie z nim, żywność ma być produkowana w sposób przyjazny środowisku, przy ograniczonej ilości dodatków chemicznych. Ograniczone mają zostać straty żywności i jej marnowanie, priorytetem będzie wysoka jakość i poprawa dobrostanu zwierząt.