Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i NasiennictwaPAP - 10 grudnia 2019 14:16


Rząd przyjął projekt ustawy, która dostosowuje działanie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do zadań wyznaczonych przez UE w sprawie zwalczania agrofagów, tj. m.in. wirusów, bakterii, grzybów i szkodników atakujących rośliny - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi dostosowuje działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) do zadań wyznaczonych przez rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie zwalczania agrofagów, tj. m.in. wirusów, bakterii, grzybów, czy szkodników, które atakują rośliny - czytamy w komunikacie.

Wskazano, że nowe przepisy szczegółowo uregulują organizację i zasady funkcjonowania laboratoriów związanych z realizacją zadań PIORiN. Zmienią usytuowanie laboratoriów Inspekcji - będą one podlegały Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a nie jak do tej pory, wojewodom (w ramach wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa).

Jak podkreślono, "zmiana ta ma zwiększyć efektywność pracy laboratoriów, zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów finansowych i osobowych oraz ograniczyć koszty związane z realizacją zobowiązań wynikających z rozporządzeń unijnych".

CIR podał, że w projektowanych przepisach, zapewniono większą możliwość oddziaływania Głównego Inspektora na pracę wojewódzkich inspektorów i ich zastępców - z racji sprawowanego nadzoru największy ciężar odpowiedzialności za realizację zadań przez wojewódzkich inspektorów spoczywa bowiem na Głównym Inspektorze.

Dodano, że wojewoda będzie realizował obowiązki wobec wojewódzkiego inspektora oraz jego zastępcy, jeśli chodzi o wynagradzania i dyscyplinę pracy w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem. Pozwoli to na uzyskanie przez Głównego Inspektora wpływu na motywowanie oraz wyciąganie konsekwencji służbowych wobec osób zajmujących te stanowiska. Ponadto zweryfikowano wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko Głównego Inspektora, wojewódzkiego inspektora oraz ich zastępców.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących organizacji laboratoriów Inspekcji, które będą obowiązywały od 1 lipca 2020 roku - czytamy.