Rząd przyjął projekt ustawy o grupach producentów rolnychPAP - 29 czerwca 2021 15:58


Usprawnienie procesu tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, związków i organizacji producentów, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o grupach producentów rolnych, który we wtorek przyjął rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć konkurencyjność grup na rynku.

Projekt ustawy o zmianie i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw, przedłożony został przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rząd chce usprawnić proces tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych i ich związków oraz organizacji producentów. Nowe rozwiązania ułatwią funkcjonowanie firm posiadających status grupy producentów rolnych oraz organizacji producentów, a także wzmocnią tworzenie tego typu podmiotów na obszarach wiejskich - podano w komunikacie.

Jak podkreślono, dzięki nowym przepisom, zwiększy się konkurencyjność grup producentów rolnych na rynku oraz dochodowość gospodarstw domowych rolników będących ich członkami. Propozycje rządu wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez podmioty zaangażowane w proces tworzenia grup producentów rolnych.

Wśród najważniejszych wymieniono zmniejszenie obowiązkowego poziomu wielkości wyprodukowanych produktów lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych - z co najmniej 80 proc. do co najmniej 70 proc. Wyjaśniono, że obowiązkiem tym objętych będzie co najmniej 90 proc. producentów rolnych zrzeszonych w grupie, zamiast dotychczasowych 100 proc.

Ponadto, nowela wprowadza 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.

Wprowadzono również możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej, oraz wprowadzono obowiązek złożenia - wraz z wnioskiem o uznanie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów - wersji elektronicznej planu biznesowego.

Wydłużono termin na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym - wniosek ten powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni (dotychczas 90 dni) przed zakończeniem danego roku działalności grupy.

Jak czytamy w komunikacie, w projektowanej zmianie wyłączono związki grup producentów rolnych z obowiązku składania prezesowi ARiMR rocznego sprawozdania finansowego. A także, wprowadzono obowiązek określenia maksymalnego odsetka głosów i udziałów, jakie mogą posiadać członkowie udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów.

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw - czytamy.