Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o IJHARS

Autor: PAP 26 stycznia 2022 10:41

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o IJHARS Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. / fot. shutterstock

Umożliwienia kontroli działalności podmiotów, które prowadzą sprzedaż na odległość oraz zakładów żywienia zbiorowego, poprzez zakup kontrolny produktu - to jedno z rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy u IJHARS przyjętej we wtorek przez Radę Ministrów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Funkcjonowanie IJHARS

Jak poinformowało CIR, zaproponowane zmiany dotyczą zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez Inspekcję. Chodzi o stworzenie wszystkim firmom uczciwych warunków konkurencji rynkowej. Dotyczy to także ochrony konsumentów przed niewiarygodnymi i nierzetelnymi podmiotami, które m.in. nie stosują zasad rzetelnego oznakowania i oferują konsumentom wyroby o niewłaściwej jakości handlowej.

W projekcie doprecyzowane zostały zasady prowadzenia kontroli przez tą Inspekcję. Dotyczy to m.in.: uzupełnienia definicji artykułów rolno-spożywczych o pasze przeznaczone dla zwierząt domowych; wprowadzenia definicji zakupu kontrolnego oraz sprzedaży na odległość; wprowadzenia instytucji anonimowego pobrania próbki; kontroli w obrocie detalicznym na podstawie okresowego imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli; umożliwienia kontroli działalności podmiotów, które prowadzą sprzedaż na odległość oraz zakładów żywienia zbiorowego, poprzez zakup kontrolny produktu czy przyznania Inspekcji możliwości stosowania sankcji związanych z realizacją nowych zadań dotyczących nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Oznaczenia "Produkt polski"

Projekt nowelizacji ustawy uwzględnia wnioski organizacji branżowych oraz producentów dotyczące uzupełnienia przepisów umożliwiających stosowanie oznaczenia "Produkt polski". Chodzi o rozszerzenie tych przepisów na wody mineralne, źródlane, stołowe i sól przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz kwiaty, nasiona, bulwy i cebule.

Umożliwione zostanie ponadto oznakowanie produktów objętych krajowymi oraz unijnymi systemami jakości żywności znakiem "Poznaj Dobrą Żywność", bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI