Ruszy pomoc po koronawirusie z PROWfarmer.pl - 21 sierpnia 2020 12:58


W ramach pomocy po COVID-19 już trwa w ARiMR nabór wniosków o pomoc po ubiegłorocznej suszy, lada dzień zaś może też być ogłoszony nabór z nowego działania PROW.


24 lipca Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

13 sierpnia Senat nie wniósł do niej poprawek, a 18 sierpnia została podpisana przez prezydenta.

Ponieważ ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, trzeba się spodziewać szybkiego ogłoszenia naboru wniosków z PROW na to nowe działanie, nazwane: „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”.

Przypomnijmy, że możliwość uruchomienia wsparcia z PROW to jeden ze sposobów, w jaki KE walczy z pandemią – pozwolono państwom członkowskim, które jeszcze nie wykorzystały należnych im środków na rozwój wsi, na skierowanie ich części dla rolników dotkniętych pandemią.

Czytaj więcej w serwisie farmer.