Ruszają konsultacje projektów ws. planów zarządzania ryzykiem powodziowymPAP - 09 lutego 2021 12:29


Rozpoczęły się spotkania w ramach konsultacji społecznych projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Jak ocenił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, efektem prac będzie przyjęcie w grudniu br. rozporządzenia w tej sprawie.

"Podjęte działania w ramach aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym na najbliższe sześć lat na pewno spowodują, że zjawiska powodziowe będą występować znacznie rzadziej, a w niektórych przypadkach będziemy mogli je całkowicie wyeliminować, dzięki budowie takich inwestycji, jak np. zbiornik w Raciborzu" - wskazał Gróbarczyk podczas wtorkowego briefingu w Krakowie.

Jak zaznaczył, seria 28 spotkań konsultacyjnych zaplanowanych do czerwca br. nieprzypadkowo rozpoczyna się w stolicy Małopolski, bo region ten jest najbardziej zagrożony powodziami na dorzeczu górnej Wisły i obszarach górskich.

Efektem zaplanowanych prac konsultacyjnych - zapowiedział wiceminister - powinno być przyjęcie w grudniu tego roku rozporządzenia dotyczącego aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym, tak aby zaplanowane działania inwestycyjne realizować już zgodnie z obowiązującym prawem.

"Mam nadzieję, że rozpoczynająca się w stolicy Małopolski seria debat konsultacyjnych na temat planowanych inwestycji i działań dla poprawy bezpieczeństwa lokalnych społeczności będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem" - zaznaczył Gróbarczyk.

Wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś zaznaczył, że spotkania dotyczące projektów aPZRP ogłoszone przez Ministra Infrastruktury koordynują Wody Polskie. W związku z pandemią konsultacje społeczne w lutym i marcu odbywają się w trybie online.

Według zapowiedzi organizatorów, jeśli obostrzenia zostaną zniesione, spotkania powrócą do tradycyjnej formuły. Debaty zakończą się spotkaniami 26 i 27 maja w Elblągu i Słupsku.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora przypomniała, że nadzoruje on organizacyjnie prace terenowe pięciu zarządów zlewni: Kraków, Nowy Sącz, Kielce, Sandomierz i Żywiec.

"Podejmowane przez nas działania wpływają na bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Małopolski i południa Polski, ale także rejonów kraju położonych wokół nizinnych odcinków Wisły. Kluczowe jest zatem właściwe i optymalne zarządzanie falą powodziową w sytuacji jej nadejścia, racjonalne gospodarowanie wodą w zbiornikach retencyjnych, a także poszukiwanie zdolności retencyjnej w zlewniach, aby transfer ryzyka w obszary położone poniżej był jak najmniejszy" - wyjaśniła Sikora.

Według przedstawionych danych od przyjęcia przez rząd pierwszych PZRP w 2016 r., na terenie regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły zrealizowano w sumie 1071 różnorodnych działań. Kilkadziesiąt z nich będzie kontynuowanych w latach 2022-2027. Jednocześnie zaplanowano prawie 320 nowych przedsięwzięć - są one obecnie na etapie konsultacji.

Kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej Krakowa i jego okolic będzie łącznie kosztował 200 mln zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest etapami. W styczniu br. podpisano umowę na rozbudowę 20 km wałów Wisły w trzech dzielnicach Krakowa: Podgórzu, Czyżynach i Nowej Hucie. Inwestycja obejmie również część gminy Wieliczka. Jej realizacja pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krakowa, w tym bezpośrednią ochronę 40 tys. mieszkańców i ich mienia na obszarze 31 km kw. oraz obiektów o strategicznym znaczeniu dla całego miasta. Wartość tego zadania to 93 mln zł.

Ponad 460 mln zł będzie kosztowała zaplanowana budowa polderów chroniących miasto przed powodzią. Wśród planowanych działań mieści się także rozbudowa prawego odcinka wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej za blisko 30 mln zł oraz budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych w celu odwodnienia Kompleksu Lesisko za ponad 8,2 mln zł.

RZGW w Krakowie realizuje także projekt dotyczący ochrona przeciwpowodziowej Sandomierza, na który składa się sześć zadań inwestycyjnych. W połowie stycznia Wody Polskie oddały do użytku wchodzące w skład projektu cztery przepompownie w miejscowościach Koćmierzów, Nadbrzezie, Szewce oraz Zajeziorze o wartości blisko 200 mln zł.

Kolejne projekty to m.in. poprawa bezpieczeństwa powodziowego tzw. węzła oświęcimskiego za prawie 80 mln zł oraz ochrona przeciwpowodziowa w dolinie Serafy (trzy zbiorniki Malinówka i zbiornik Serafa 2 - koszt blisko 52 mln zł).

W przyszłości - jak zapowiedziała przedstawicielka Wód Polskich - największym przedsięwzięciem będzie budowa polderów wzdłuż brzegów Wisły od ujścia Dunajca do Sandomierza z uwzględnieniem retencji w dolinie Potoku Strumień oraz poprawa parametrów hydraulicznych międzywala, tzn. wielkości przepływu wody w przestrzeni między wałami przeciwpowodziowymi. Koszt całości to ponad 600 mln zł.

W planach jest także budowa sterowanych polderów wiślanych wzdłuż brzegów Wisły między Krakowem a Oświęcimiem oraz wiele innych działań technicznych i nietechnicznych, zlokalizowanych w obszarze całego regionu wodnego.