×

Subskrybuj newsletter
sadyogrody.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Rolnik aktywny zawodowo - kim jest i co musi zrobić, żeby dostać dopłaty?

Autor: Wielkopolska Izba Rolnicza 21 marca 2023 10:56

Rolnik aktywny zawodowo - kim jest i co musi zrobić, żeby dostać dopłaty? Aby rolnik mógł otrzymać dopłaty bezpośrednie w 2023 roku musi spełnić określone warunki / fot. shutterstock

Aby rolnik mógł otrzymać dopłaty bezpośrednie w 2023 roku musi spełnić określone warunki, które potwierdzą, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo. Co to oznacza?

Tłumaczenia definicji rolnika aktywnego zawodowo podjęła się Wielkopolska Izba Rolnicza. 

Rolnik aktywny zawodowo - jakie warunki musi spełnić żeby dostać dopłaty? 

Warunkiem otrzymania dopłaty będzie spełnienie kryterium rolnika aktywnego zawodowo. Rolnik będzie uznany za aktywnego zawodowo jeżeli kwota otrzymanych płatności bezpośrednich za poprzedni rok nie przekracza 5 tys. EUR. Jeżeli rolnik nie złożył wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w poprzednim roku, łączną kwotę płatności bezpośrednich określa się mnożąc liczbę kwalifikujących się hektarów lub zwierząt zgłoszonych przez  tego rolnika w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności przez średnią krajową płatność na hektar lub do  zwierząt za poprzedni rok (lub za dany rok jeśli jest to pierwszy rok stosowania PS).

W przypadku, gdy kwota ta przekracza 5 tys. EUR, rolnik zostanie uznany za aktywnego jeżeli:

- w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) działalność rolnicza tego rolnika została wskazana jako główna lub,
- dokumenty z KRS lub REGON  potwierdzą, że wykonywana  przez  tego rolnika  działalność rolnicza stanowi główną działalność gospodarczą lub,
udokumentuje, że:
- jego przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu w gospodarstwie, lub

- roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi, co najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej.

Przychody z działalności rolniczej - co się w nie wlicza? 

Do przychodów z działalności rolniczej wlicza się pomoc finansową w ramach EFRG i EFRROW, przejściowe wsparcie krajowe oraz pomoc, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 743 oraz z 2022r. poz. 807), przyznaną w związku z prowadzoną działalnością rolniczą.

Te dane będzie weryfikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z bazy danych wniosków składanych za rok ubiegły oraz dostępnych baz ewidencji działalności gospodarczej. Warunki definicji aktywnego rolnika są tak sformułowane, że praktycznie wszyscy rolnicy będą się tu kwalifikowali.

Za rolników nieaktywnych, co do zasady uznawane będą podmioty:

- administrujące portami lotniczymi,
- administrujące wodociągami,
- administrujące trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi,
- świadczące usługi przewozu kolejowego,
- świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Sady Ogrody - Google News Obserwuj nas w Google News

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI