×

Subskrybuj newsletter
sadyogrody.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Rolnicze choroby zawodowe - jakie kwoty odszkodowań wypłaca KRUS ?

Autor: www.sadyogrody.pl 28 grudnia 2020 11:19

Rolnicze choroby zawodowe - jakie kwoty odszkodowań wypłaca KRUS ? Rolnicze choroby zawodowe - jakie kwoty odszkodowań wypłaca KRUS ?/ fot. sadyogrody.pl

Do chorób zawodowych sadowników i rolników należą min. astma oskrzelowa, zatrucia lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne, przewlekłe choroby układu ruchu  czy coraz częstsza borelioza. W tym artykule wyjaśniamy jaką profilaktykę może podjąć rolnik/sadownik, aby ograniczyć możliwość nabycia chorób zawodowych oraz jakie kwoty świadczeń wypłaca KRUS w przypadku stwierdzonej choroby zawodowej. Zagadnienia wyjaśnia Rzecznik Prasowy KRUS, Teresa O’Neill.

Jakiego rzędu kwoty są wypłacane w ramach świadczeń KRUS przy stwierdzeniu choroby zawodowej rolnika/sadownika ?

Wysokość jednorazowego odszkodowania uzależniona jest od określanego w procentach stopnia uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej i wynosi 809 zł za każdy procent tego uszczerbku.

Przeciętna wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu zarówno rolniczej choroby zawodowej, jak i wypadku przy pracy rolniczej w 2019 roku, wyniosła ok. 6 tys. zł. Łączna kwota wypłaconych jednorazowych odszkodowań wyniosła ok. 63,5 mln.

Kasa nie prowadzi szczegółowej statystyki dotyczącej przeciętnej wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wyłącznie choroby zawodowej, ani kwoty wydatków przeznaczonych na takie świadczenia. Niemniej, na ok. 10,6 tys. wszystkich  wypłaconych w 2019 roku jednorazowych odszkodowań – jednorazowe odszkodowania z tytułu choroby zawodowej stanowiły ok. 0,3 tys. spraw.

Przeciętna wysokość renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej w 2019 roku wynosiła 1.285,3 zł (liczone razem z jednorazowym świadczeniem pieniężnym, tzw. 13 emeryturą), podczas gdy przeciętna wysokość renty rolniczej wynosiła 1.248,55 zł.

Łączne wydatki Kasy na renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej w 2019 r.  wyniosły ok. 196 mln zł.

Wysokość rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy uzależniona jest od długości okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (rolników i w systemie powszechnym) oraz wysokości składek opłaconych na ubezpieczenie rolnicze w latach 1983-1990, a w przypadku rent z rolniczych z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej dodatkowo dolicza się tzw. okres hipotetyczny, tj. okres dzielący uprawnionego od osiągnięcia wieku 60 lat.

Zasiłek chorobowy wynosi 10 zł za każdy dzień niezdolności do pracy, a zasiłek pogrzebowy dla członka rodziny zmarłego, który pokrył koszty pogrzebu, wypłacany jest w kwocie 4.000 zł.

Jaką profilaktykę może podjąć rolnik/sadownik, aby ograniczyć możliwość nabycia chorób zawodowych?

Ze statystyk KRUS wynika, że wśród chorób zawodowych rolników najczęściej występują choroby zakaźne – borelioza i odkleszczowe zapalenie mózgu. Pozostałe, to choroby układu oddechowego – astma oskrzelowa i zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, choroby skóry i układu ruchu tj. zespół cieśni w obrębie nadgarstka, przewlekłe zapalenie okołostawowe barku, przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zgodnie z dyspozycja art. 63 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, prowadzi działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby i skutków chorób zawodowych.

Zmiany klimatyczne spowodowały zwiększenie się populacji kleszczy w Polsce, a w konsekwencji wzrost zachorowań na choroby przez nie roznoszone. Kasa koncentruje się więc przede wszystkim na profilaktyce chorób odkleszczowych. Działania te prowadzone są w ramach kampanii Rolniku nie daj się kleszczom. Organizowane są szkolenia i konferencje, powstają materiały popularyzatorskie (plakaty, ulotki). Szczególną uwagę zwraca się rolnikom na zabezpieczanie się przed ukąszeniem przez kleszcze. W tym celu propagowane jest stosowanie odpowiedniego ubioru i repelentów, czyli odstraszających te pajęczaki środków chemicznych.

Zalecenia dotyczą ponadto przebywania z dala od miejsc, w których kleszcze zazwyczaj bytują, takich jak wysokie trawy i tereny gęsto zakrzewione, a także po każdym pobycie w plenerze staranne oglądanie swojego ciała ‒ skóry głowy, uszu, szyi, a szczególnie miejsc w zgięciach rąk, kolan, pachwin itp. Kasa przypomina rolnikom o konieczności niezwłocznego usunięcia kleszcza oraz obserwowania, czy nie pojawi się rumień. Informuje również lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej o wysokim ryzyku wystąpienia chorób odkleszczowych wśród rolników. Ponadto, rolnicy ukąszeni przez kleszcze są zachęcani do kierowania się na specjalistyczne badania w celu rozpoznania m. in. boreliozy i KZM, gdyż wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie zapobiega dysfunkcjom organizmu oraz długotrwałemu wyłączeniu chorego z normalnego funkcjonowania.

W ostatnich latach zmniejszyła się liczba chorób zawodowych układu oddechowego, tj. astmy oskrzelowej i zewnątrzpochodnego zapalenia pęcherzyków płucnych oraz dermatoz, między innymi dzięki propagowaniu przez KRUS wśród rolników stosowania środków ochrony indywidualnej, a także maszyn i urządzeń o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Dzięki działaniom edukacyjnym KRUS i przeobrażeniom, które zaszły na polskiej wsi, gospodarstwa rolne stały się bezpieczniejsze. Rolnicy zabezpieczają się przed oddziaływaniem szkodliwych czynników środowiska pracy, stosując środki ochrony indywidualnej, tj. maski i kombinezony ochronne zabezpieczające m.in. drogi oddechowe i skórę. Użytkują również nowoczesne, wyposażone w pochłaniacze kurzu, maszyny do zbioru i czyszczenia zbóż oraz produkcji pasz.

Kasa prowadzi również kampanię prewencyjną na rzecz ograniczenia chorób układu ruchu pod hasłem Kości i stawy tez rolnika sprawy. Jej celem jest zwrócenie uwagi na przyczyny chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego, które poza dolegliwościami zwiększają ryzyko wypadku przy pracy rolniczej.

Choroby układu ruchu stanowią poważny problem społeczno-ekonomiczny, a ich powszechne występowanie sprawia, że są zaliczane do chorób społecznych. Bóle mięśni, stawów i kości są wynikiem zaburzeń mięśniowo-szkieletowych obejmujących szeroki zakres problemów zdrowotnych. Wynikają zwykle z chronicznego przeciążenia organizmu, a w szczególności kręgosłupa i prowadzą do powstawania mikrourazów oraz przyspieszenia zmian zwyrodnieniowych. W ramach tej kampanii Kasa popularyzuje sposoby zapobiegania chorobom układu ruchu: wydaje ulotki, plakaty, opracowuje roll-upy. Tematyka chorób układu ruchu jest szeroko omawiana podczas szkoleń i pogadanek, a także poruszana w pytaniach będących przedmiotem licznych konkursów wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie organizowanych przez KRUS.

Czy prowadzone są statystyki w temacie liczby zachorowań i kwot wypłaconych świadczeń tytułem chorób zawodowych?

Do oddziałów regionalnych i placówek terenowych KRUS zgłoszono w 2019 roku ogółem 475 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek choroby zawodowej. Decyzje podjęto wobec 488 spraw (łącznie z wnioskami pozostałymi z 2018 roku i 15 sprawami z odwołań sądowych). Odmownie rozpatrzono 150 wniosków.

Przyznano 337 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową, tyle samo co w 2018 roku.

 

Sprzedajesz lub kupujesz maszyny sadownicze bądź płody rolne? Dodaj swoje ogłoszenie na www.gieldarolna.pl!

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI