Rolnicy pesymistycznie oceniają koniunkturę w rolnictwie

Autor: PAP 30 września 2021 13:28

Rolnicy pesymistycznie oceniają koniunkturę w rolnictwie Rolnicy pesymistycznie oceniają koniunkturę w rolnictwie/ fot. shutterstock.com

W ocenie rolników zmiany, jakie miały miejsce w I półroczu 2021 r., jak i bieżąca koniunktura w ich gospodarstwach rolnych, kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2021 r. - wynika z badania przeprowadzonego przez GUS.

Ogólnie pesymistyczne opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym - zaznaczył GUS.

Według GUS, analiza odpowiedzi pokazuje, że osoby kierujące gospodarstwami indywidualnymi były bardziej pesymistyczne w ocenie zmian, jakie zaszły w I półroczu 2021 r., niż użytkownicy gospodarstw osób prawnych. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej korzystniej oceniały koniunkturę niż użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, z których strony było najwięcej negatywnych opinii.

Najmniej pesymistyczni w swoich ocenach byli użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni do 1 ha użytków rolnych oraz użytkownicy gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha. Najwięcej optymistycznych opinii wyrażali rolnicy w wieku do 24 lat, z wyższym wykształceniem rolniczym oraz osoby prowadzące gospodarstwa rolne w okresie od 2-5 lat - wynika z badania GUS.

W I półroczu 2021 r. rolnicy bardziej pesymistycznie, w stosunku do poprzedniej edycji badania (z czerwca br.), ocenili opłacalność produkcji rolniczej, jak i zapotrzebowanie na produkty rolne.

Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy roślin przemysłowych, rzepaku i rzepiku oraz zbóż. Natomiast w przypadku gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej najmniej opinii negatywnych odnotowano u rolników prowadzących chów drobiu nieśnego i owiec. Najgorzej sytuację oceniali hodowcy broilerów i trzody chlewnej, a także producenci prowadzący uprawy warzyw gruntowych i ziemniaków.

Bieżąca ocena (czerwiec 2021 r.) ogólnej sytuacji gospodarstwa rolnego, opłacalności produkcji rolniczej, jak również popytu na produkty rolne, była bardziej pesymistyczna w porównaniu z lipcem ub.r. oraz bardziej pesymistyczna w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Tak jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili bieżącą (czerwiec 2021 r.) opłacalność produkcji rolniczej. Saldo odpowiedzi nieznacznie pogorszyło się i wynosiło minus 7,1 p. proc. w grudniu 2020 r. wobec minus 11,6 p. proc. w czerwcu 2021.

Najmniej pesymistyczni w ocenie opłacalności produkcji rolniczej byli użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną, a najbardziej - użytkownicy gospodarstw wielokierunkowych. Najbardziej negatywne oceny opłacalności produkcji rolniczej odnotowano u rolników prowadzących uprawy ziemniaków, plantacje drzew i krzewów owocowych, hodowców specjalizujących się chowie drobiu rzeźnego oraz prowadzących chów trzody chlewnej.

Ponad 66 proc. rolników uznało popyt na produkty rolne za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami. Ponad 4 proc. stwierdziło, że popyt kształtuje się na poziomie powyżej ich oczekiwań, wobec niemal 30 proc. respondentów wskazujących, że popyt jest niewystarczający. Najbardziej niezadowoleni z popytu na produkty rolne byli rolnicy prowadzący uprawy warzyw gruntowych, rzepaku, roślin pastewnych oraz hodowcy bydła rzeźnego i drobiu nieśnego.

Rolnicy mają obawy o swoją przyszłość. Najbardziej niepokoją się użytkownicy gospodarstw prowadzący uprawy ziemniaków, warzyw gruntowych, roślin przemysłowych oraz hodowcy drobiu rzeźnego. Wśród gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną, najbardziej optymistycznie nastawieni byli rolnicy specjalizujący się w uprawach buraków cukrowych oraz rzepaku i rzepiku. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI