Roja oczekuje na likwidacjęwww.pb.pl - 26 września 2018 11:08


Puls Biznesu donosi, że grupa producentów owoców Roja straciła płynność finansową, nie wywalczyła sanacji i właśnie czeka na likwidację.

Jak podaje "Puls Biznesu", Roja miała nadzieję na sanację, ale nie przystał na nią sąd.

- Nie jesteśmy więc w sanacji, ale też ciągle nie jesteśmy w upadłości likwidacyjnej i trwamy w dziwnym zawieszeniu. Działalność operacyjną zawiesiliśmy wraz z ostatnim dniem listopada 2017 r. Wyznaczono nam nadzorcę sądowego. Wyceniono nasz majątek na około 150 mln zł, a długi na około 50 mln zł i stwierdzono, że stać nas na to, żeby upaść. Czekamy na decyzję sądu i w dalszej perspektywie należy się spodziewać wyprzedaży naszych aktywów — mówi Roman Jagieliński, prezes spółki Roja na łamach "Pulsu Biznesu".

Ubiegając się o sanację, Roja wyjaśniała, że w kość dało jej rosyjskie embargo i związane z nim niskie ceny owoców, zakaz zbywania części majątku, wypowiedzeniem pożyczek i niemożliwością ściągnięcia zaległości od upadłego kontrahenta — Jabłuszka.

W czasach świetności spółkę tworzyło 54 producentów jabłek mających 1,1 tys. hektarów upraw sadowniczych. 

Więcej na ten temat w "Pulsie Biznesu".