Jak przekazała ARiMR w poniedziałkowej informacji, o pomoc będą mogli starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. "Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro" - wskazano.

Restrukturyzacja gospodarstwa - ile pieniędzy można dostać ?

Według ARiMR na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł. Kwota ta zostanie wypłacona w dwóch ratach - 80 proc. rolnik dostanie po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wyjaśniono, że osoby, które chcą skorzystać ze wsparcia, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. "Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie" - dodano. ARiMR zaznaczyła, że istotne jest, by dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

Dodano, że wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. "Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich" - wskazano.

Przypomniano, że o dofinasowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

Wnioski o pomoc będzie można składać do 14 lipca 2022 r. w oddziałach regionalnych Agencji - osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP - przekazano.

Przypominano, że pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. Według ARiMR w ramach dotychczasowych dziewięciu naborów złożono niemal 75,5 tys. wniosków. Na konta beneficjentów trafiło dotąd z tytułu tego dofinansowania ponad 2,9 mld zł - dodano.