Puda: chcemy wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw

Autor: PAP 16 marca 2021 12:15

Puda: chcemy wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw Chcemy wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw produktów spożywczych /fot.MRiRW

Chcemy wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw produktów spożywczych - mówił wiceminister rolnictwa Grzegorz Puda na wtorkowej konferencji o zmianach w prawie dot. nieuczciwej przewagi kontraktowej. O skutecznej egzekucji przepisów mówił też prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

"Brak równowagi w zakresie pozycji przetargowej sprzyja stosowaniu nieuczciwych praktyk przez coraz silniejszą, coraz mocniejszą stronę wobec strony słabszej, która często nie może sobie pozwolić na rezygnację z nieuczciwej relacji i wybór innego kontrahenta" - mówił Puda na zorganizowanej przez resort rolnictwa konferencji "Nieuczciwe praktyki handlowe - implementacja dyrektywy 2019/633 i egzekwowanie przepisów".

Podkreślał, że problem nierównowagi i nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych był i jest bardzo istotny wśród uczestników łańcuchów dostaw żywności nie tylko w Polsce, ale w większości krajów UE, stąd w 2019 r. uchwalono dyrektywę PE i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych.

"Tutaj warto podkreślić, że polskie prawodawstwo wyprzedziło ambicje unijne" - mówił, wskazując na uchwaloną w 2016 r. ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Zaznaczył, że mimo systemu kontroli wprowadzonego m.in. tą ustawą "nadal mamy do czynienia z nadużyciami" dotykającymi rolników. Powiedział, że "treść umów bardzo często skutkuje brakiem dostępu rolników do rynku", jako przykład wskazał opóźnienia płatności za produkty rolno-spożywcze czy późne anulowanie zamówień na produkty łatwo psujące się.

Puda podkreślił, że wzmocnienie producenta rolnego jest jednym z celów UE w nowej perspektywie, a jego realizacji ma służyć m.in. skracanie łańcuchów rynkowych i łańcuchów sprzedaży oraz wzmacnianie niewielkich zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Według wiceministra rolnictwa, chodzi m.in. o wykorzystywanie środków unijnych bezpośrednio przez rolników i rozwijanie przetwórstwa spożywczego w Polsce.

Wskazał, że wzmocnieniu pozycji rolników służy także m.in. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która będzie m.in. wdrażała unijną dyrektywę. Ma ona m.in. zagwarantować przejrzystsze warunki funkcjonowania podmiotów w łańcuchu dostaw, przyczynić się do odbudowy rynków lokalnych i ochrony rolników oraz małych i średnich firm prowadzących działalność w obszarze sprzedaży i przetwórstwa.

O dotychczasowym funkcjonowaniu polskiej ustawy oraz roli UOKiK w dbaniu o uczciwość relacji i odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw wynikającą z ustawy mówił we wtorek również prezes tego urzędu Tomasz Chróstny.

Jak powiedział, "w ramach podsumowań, te 3,5 roku to ponad 180 zawiadomień, ponad 90 wystąpień miękkich, które wyszły z UOKiK, zwracając uwagę na pewne nieprawidłowości, na nieuczciwe praktyki, czy to w zakresie płatniczym, czy w zakresie rozliczeniowym, czy w zakresie mechanizmu pomiędzy stronami umowy, 13 postępowań właściwych zakończonych postawieniem zarzutów". "Wiele z nich kończyło się przyjęciem zobowiązania, również wystąpienia miękkie temu służyły, a niektóre z nich kończyły się poważnymi sankcjami finansowymi" - opisywał. Wspomniał m.in. o decyzjach względem Jeronimo Martins czy TB Fruit.

"Nasze doświadczenia są takie, że potrzebne są pewne zmiany kładące nacisk na efektywność działań" - podkreślił. Jak mówił, prawo tworzy podstawy do podjęcia interwecji, która nie musi opierać się na formalnym postępowaniu, ale służy zrozumieniu przez największe podmioty potrzeby odpowiedzialności za mniejszych uczestników rynku. "Ta odpowiedzialność musi być wykazywana w każdym elemencie łańcucha dostaw" - wskazywał.

"Widzimy obszary, które wymagają udoskonalenia" - ocenił. Jako przykłady wymienił wsparcie w postaci indywidualnego poglądu w sprawie, by ułatwić MŚP i rolnikom dochodzenie roszczeń ze strony dużych uczestników rynku. "Mówmy tutaj o pewnych zmianach proceduralnych i dodatkowych mechanizmach, np. w postaci poddania się karze i ujawnienia istotnych okoliczności w zamian za istotne zmniejszenie sankcji finansowej" - powiedział. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI