PSL apeluje do senatorów, by nie zmieniali noweli dot. dodatkowego wsparcia dla OSP

Autor: PAP 01 sierpnia 2019 10:23

PSL apeluje do senatorów, by nie zmieniali noweli dot. dodatkowego wsparcia dla OSP fot. shutterstock

Wzywamy senatorów do utrzymania rozwiązań przyjętych przez Sejm w noweli dotyczącej dodatkowego wsparcia dla OSP; dzięki naszej poprawce do noweli dodatkowe środki będą rozdzielać samorządowcy i to jest po bożemu - podkreślił w środę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

19 lipca posłowie uchwalili nowelę ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która zakłada, że w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne zostaną dodatkowo wsparte kwotą 82 mln złotych. Pieniądze te będą mogły wykorzystać m.in. na organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych.

Sejm przyjął jedną poprawkę zgłoszoną przez klub parlamentarny PSL-KP. Zmienia ona zasady rozdziału środków. Pierwotnie ich rozdziału dokonywał minister spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP. Poprawka zakłada, że ich rozdziałem zajmą się "podmioty ponoszące koszty funkcjonowania OSP", czyli m.in. gminy.

Szef PSL podkreślił na konferencji w Sejmie, że izba przygotowała bardzo dobre rozwiązanie wspierające OSP m.in. w misji rozwoju kultury i integracji społeczności w mniejszych miejscowościach. Przypomniał, że dzięki przyjętej poprawce PSL, to samorządowcy będą rozdzielać dodatkowe środki dla strażaków-ochotników. "I to jest po bożemu można powiedzieć, a nie jakieś ukazy i nakazy przychodzące z Warszawy, nie rozdzielanie przez komendanta głównego, komendantów wojewódzkich" - powiedział szef PSL.

"Wzywamy senatorów do utrzymania rozwiązań przyjętych przez Sejm, przez większość sejmową na ostatnim posiedzeniu, to jest dobre rozwiązanie, to jest rozwiązanie europejskie, nowoczesne, a nie rozwiązanie wschodnie" - mówił Kosiniak-Kamysz.

We wtorek Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej poparła bez poprawek nowelę dot. dodatkowego wsparcia dla OSP. Jako wniosek mniejszości rozpatrywane będą poprawki senatora PiS Andrzeja Pająka, zakładające powrót do pierwotnego rozdziału środków dla OSP.

O powrót do pierwotnego brzmienia rządowego projektu prosił również obecny na posiedzeniu komisji wiceszef MSWiA Krzysztof Kozłowski. "To są środki, które wygospodarował rząd Rzeczypospolitej, on jest dysponentem na mocy ustawy budżetowej (...), w związku z tym czysto formalnie to rząd powinien zachować kontrolę nad wydatkowaniem tych środków, ponieważ to rząd przed Sejmem odpowiada za prawidłowość wydatkowania środków publicznych" - mówił wiceminister.

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwoli na przekazanie pieniędzy ochotniczym strażom pożarnym. Aby je dostać, jednostka OSP będzie musiała złożyć wniosek o dodatkowe fundusze. Będą one mogły być wykorzystane na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, popularyzację sportu i kultury fizycznej związanych z ochroną i prewencją przeciwpożarową. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI