Jak poinformował poseł sprawozdawca Jerzy Małecki (PiS) podczas prac w komisji zgłoszono 27 poprawek, z czego akceptację uzyskało 10 z nich.

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym

Projektowana ustawa zawiera implementację unijnych przepisów. W stosunku do obecnie obowiązującej wprowadza przepisy m.in. polegające na zmianie uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej z ministra rolnictwa na głównego inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Będzie miał on też w kompetencjach wydawanie decyzji i "wiążących poleceń" w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez jednostki certyfikujące - mówił w imieniu klubu PiS Marek Kwitek. Dodał, że są w niej też zawarte przepisy, które pozwolą na stworzenie jednolitej bazy producentów ekologicznych.

Projekt ustawy skrytykowała natomiast Małgorzata Tracz (PO) nazywając ją "bublem prawnym" . Jej zdaniem, w ustawie panuje legislacyjny i redakcyjny chaos. Stwierdziła, że nowa ustawa będzie hamulcem do rozwoju sektora. Skrytykowała przepisy dotyczące wydawania "wiążących decyzji" oraz możliwości kontroli rolnika nawet po 5 latach od zaprzestania produkcji ekologicznej. Posłanka przekazała do rozpatrzenia 8 poprawek i od ich przyjęcia uzależniła czy jej klub poprzez procedowaną ustawę.

Również Arkadiusz Iwańczuk (Lewica) był zdania, że ustawa zamiast ułatwiać produkcję ekologiczną wprowadza wiele utrudnień. Ponadto zauważył, że ministerstwo rolnictwa nie wsłuchuje się w to co mówi strona społeczna na temat proponowanych rozwiązań.

Mirosław Maliszewski (KP) zwrócił uwagę na "mizerny" dotychczasowy rozwój produkcji ekologicznej, a także na nadmiar biurokracji przy certyfikacji produkcji. Ocenił też negatywnie postawę resortu rolnictwa, który nie uwzględnił ani jednej uwagi organizacji społecznych.

Joanna Mucha (Polska 2050) uważa natomiast, że projektowana ustawa jest "kadłubkowa" i jedynie pogarsza sytuację rolników ekologicznych.

Działania promocyjne żywności ekologicznej

Podczas zadawania pytań, posłowie wskazywali na m.in. potrzebę promocji żywności ekologicznej.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski stwierdził, że "nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym jest oczekiwana nie tylko przez kilkadziesiąt tysięcy rolników przetwórców żywności ekologicznej, ale także przez wszystkich konsumentów, którzy wybierając produkty ekologiczne chcą mieć pewność, że otrzymują żywność wytworzoną zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej w UE".

Wiceminister podkreślił, że implementowane jest prawo unijne, a poprawki opozycji (strony społecznej) dotyczyły "kuriozalnych rzeczy". "Wykreśliliście w swoich poprawkach konkretne zapisy, które przewiduje unijne rozporządzenie" - stwierdził Romanowski.

Jeżeli chodzi o wsparcie rolnictwa ekologicznego - to dopłaty do jednego hektara już wzrosły i w kolejne perspektywie finansowej będą jeszcze wyższe, po to by produkty ekologiczne były dostępne dla konsumentów. Będą też prowadzone akcje promujące żywność ekologiczną - zapewnił Romanowski.

Projektowana ustawa określa, zgodnie z unijnymi przepisami, kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.

Zwiększy się wsparcie dla rolników ekologicznych?

Nowe przepisy przewidują zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to podniesie wykorzystanie ekologicznego kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.

Projekt proponuje zniesienie krajowego wymogu opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

Większość projektowanych przepisów ma wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Pod koniec grudnia 2020 r. w Polsce zarejestrowanych było 20 274 producentów żywności ekologicznej (rolników i przetwórców), najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim. Także to województwo przoduje pod względem powierzchni upraw ekologicznych. W sumie w kraju uprawy ekologiczne zajmują ok. ok. 3,5 proc. ogólnej powierzchni (ok. 108,5 tys. ha ).