Projekt ustawy o przewadze kontraktowej - można zgłaszać uwagi

Autor: PAP 19 lutego 2021 15:39

Projekt ustawy o przewadze kontraktowej - można zgłaszać uwagi Można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi; fot. shutterstock.com

Do 5 marca br. można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - przypomina w piątek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca wszystkich uczestników łańcucha dostaw do zapoznania się z projektem ustawy 'O przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi' oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w ramach konsultacji publicznych" - poinformował w piątkowym komunikacie resort.

Jak podało ministerstwo, uwagi można zgłaszać do 5 marca 2021 r.

MRiRW przypomniało, że projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt ustawy ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 kwietnia 2019 r. "w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych".

Autorzy projektu przekonują, że często duże podmioty - ze względu na swoją pozycję i siłę negocjacyjną - narzucają rolnikom jednostronnie niekorzystne warunki współpracy. Jak dodają, nieuczciwe praktyki godzą w pozycję rolników, przetwórców oraz zaburzają konkurencję na jednolitym rynku, a tym samym hamują rozwój rolnictwa.

Problem nierównowagi wśród uczestników łańcucha dostaw żywności występuje nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów Unii Europejskiej. Dlatego unijna dyrektywa wprowadza "minimalne ramy" w stosowaniu jednolitego podejścia w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności.

W opinii autorów projektu - ministerstwa rolnictwa - nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez podmioty z przewagą kontraktową wywierają presję na zyski i marże podmiotów gospodarczych, co może prowadzić do niewłaściwej alokacji zasobów, a nawet spowodować wyparcie z rynku podmiotów, które w przeciwnym razie byłyby rentowne i konkurencyjne.

W Polsce od 12 lipca 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami. Ustawa zakazuje nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy.

Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie znacznej w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy dysproporcji.

W aktualnie obowiązującej ustawie nie wprowadzono zamkniętej listy nieuczciwych zachowań w relacjach uczestników łańcucha dostaw towarów rolno-spożywczych, określono jedynie, że nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polega na nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy; przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy; uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy czy też na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze.

Ponieważ unijna dyrektywa wprowadza przepisy wychodzące poza zakres obowiązującej ustawy, autorzy projektu proponują uchwalenie nowej ustawy, ale o takim samym tytule.

W stosunku do obowiązujących przepisów, projekt ustawy wprowadza zmiany polegające m.in. na: rozszerzeniu definicji produktów rolnych i spożywczych m.in. o pasze, zwierzęta żywe, nasiona i owoce oleiste będące przedmiotem produkcji rolników.

W projektowanej ustawie nabywca to przedsiębiorca lub organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze. Zdefiniowano 17 nieuczciwych praktyk: 11 praktyk, które są bezwzględnie zakazane oraz 6 praktyk, które są dozwolone pod warunkiem, że zostały one wprost wymienione w umowie pomiędzy stronami (nabywcą i dostawcą produktów) i uznane przez obie strony za dozwolone.

Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie najpóźniej 1 listopada 2021 r. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI