Projekt: Instytut w Falentach otrzyma status państwowego instytutu badawczego

Autor: PAP 09 lutego 2021 12:36

Nadanie Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach statusu państwowego instytutu badawczego (PIB) przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który trafił do uzgodnień rządowych.

Instytut w Falentach nadzoruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), po uzgodnieniach z zainteresowanymi resortami, przedstawiła pozytywną ocenę w zakresie planowanej zmiany. W swojej ocenie KEN uznała, że poziom prowadzonych przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach badań naukowych i prac rozwojowych oraz jego stan kadrowy i majątkowy spełniają wymagania stawiane przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych w odniesieniu do instytutów, którym nadawany jest status państwowego instytutu badawczego - napisano w uzasadnieniu.

Przedmiot działania Instytutu obejmuje zagadnienia z zakresu zabezpieczenia oraz ochrony jakości i zasobów wodnych w rolnictwie, zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego wsi i rolnictwa wraz z ochroną jakości powietrza oraz ochroną różnorodności biologicznej obszarów wiejskich.

Nadanie statusu państwowego instytutu badawczego ma umożliwić powierzenie Instytutowi zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, takich jak: identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji rolniczej dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; badania i analizy dotyczące ochrony gleb użytkowanych rolniczo; doskonalenie zasad racjonalnego nawożenia.

Ponadto Instytut ma się zająć kreowaniem zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, uwzględniając monitoring uwarunkowań produkcji zwierzęcej na terenach górskich oraz opracowanie metod jej optymalizacji.

Według autora projektu - resortu rolnictwa, projektowana regulacja nie generuje dodatkowych skutków dla sektora finansów publicznych. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI