Program dla szkół - stawki pomocy zostały zwiększone !www.sadyogrody.pl/ARiMR - 25 lutego 2022 10:18


Zmieniły się warunki udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2021/2022. Teraz dostawca owoców lub warzyw otrzyma więcej pieniędzy.

ARiMR poinformowała, że zamiast 0,76 zł netto za dostarczoną porcję komponentu owocowo-warzywnego, dostawca otrzyma 0,82 zł netto.

Natomiast w przypadku komponentu mlecznego stawka za dostarczoną porcję wzrasta do 0,96 zł netto z poprzednio obowiązującej 0,80 zł netto.

Więcej na ARiMR.