Mirosław Maliszewski zapytał czym jest spowodowane wstrzymanie możliwości przedpłaty w punktach przyjmowania wniosków wizowych? Czy polskie konsulaty na Ukrainie wydają obecnie wizy z pozwoleniem na pracę sezonową?

273658462_413329590599180_1574122426512935209_n.jpg
273658462_413329590599180_1574122426512935209_n.jpg