Problemy z ubezpieczeniami od suszy. System wymaga zmian

Autor: Wielkopolska Izba Rolnicza 30 sierpnia 2022 15:39

Problemy z ubezpieczeniami od suszy. System wymaga zmian Z obserwacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej wynika, że nie wszyscy ubezpieczyciele chcą ubezpieczać uprawy od suszy. / fot. shutterstock

Od pewnego czasu, dochodzą do rolników, co raz mocniejsze głosy o odejściu rządu od wypłat nadzwyczajnych pomocy w przypadku szkód spowodowanych przez różne niekorzystnie zjawiska atmosferyczne, szczególnie suszy.

Sugeruje się, że odszkodowania miałyby być wypłacane tylko na podstawie zawartych umów ubezpieczeniowych. Jednak tutaj pojawia się poważny problem. 

Problem z ubezpieczeniami od suszy  

Z obserwacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej wynika, że nie wszyscy ubezpieczyciele chcą ubezpieczać uprawy od suszy. Nawet gdy uda się zawrzeć polisę ubezpieczeniową, w wielu przypadkach, można się spotkać z odmową wypłaty odszkodowania i nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez ubezpieczającego.

Spora grupa rolników, ulegając zachętom ministerstwa rolnictwa do ubezpieczeń rolniczych, ubezpieczyła swoje uprawy od skutków suszy. Zakłady, zawierając umowy z dopłatą z budżetu państwa, nie sprawdzają stanu upraw. Kiedy rolnicy zauważają już bardzo widoczne straty w uprawach z powodu suszy, zwracają się do zakładów z wnioskami o odszkodowania na mocy zawartych wcześniej umów ubezpieczeniowych, a te  odmawiają. Tłumacząc swoją decyzję tym, że szkody spowodowane suszą wyniknęły w okresie wcześniejszym aniżeli obowiązywanie zawartej umowy ubezpieczeniowej.

Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej ubezpieczyciel powinien ocenić plantacje pod względem objawów suszy i dopiero wtedy podjąć decyzję o ewentualnym ubezpieczeniu upraw. Wynika z tego, że ubezpieczyciele świadomie wykorzystują chęć rolnika do ubezpieczenia upraw. Zdaniem rolników, które WIR podziela, zachodzi tutaj podejrzenie umyślnego wyłudzenia środków finansowych przez ubezpieczycieli, zarówno od beneficjenta, jak i z budżetu państwa.

Problemy przy ubezpieczeniach 

Powstaje także pytanie, że być może zakłady ubezpieczeniowe na mocy kodeksu cywilnego już nie powinny zawierać umów ubezpieczeniowych, gdy plantacje zdradzają objawy suszy? A jeśli zakład zawrze umowę i przyjmie składkę, to powinien także przyjąć zobowiązania wynikające z umowy i ponieść ryzyko wypłaty odszkodowania za szkodę.

Naszym zdaniem w takiej sytuacji, należy wypracować wraz z zakładami ubezpieczeniowymi takie mechanizmy ubezpieczania, które wyeliminowały nieuczciwe praktyki ubezpieczycieli i jednocześnie zabezpieczyły interesy zarówno rolników jak i ubezpieczających.

Wielkopolska Izba Rolnicza analizując wyżej opisane zachowania ubezpieczycieli, zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjrzenie się praktykom stosowanym przez zakłady ubezpieczeniowe, szczególnie w przypadku ubezpieczeń rolniczych z dopłatami z budżetu państwa. Ponadto poprosiła o doprecyzowanie przepisów o ubezpieczeniach rolniczych, tak aby wyeliminowały one stosowane obecnie nieuczciwe praktyki.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI