Problem rolników z dostępem do paliwa

Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała, że dystrybutorzy odmawiają dostaw tego paliwa lub proponują ceny wyższe niż obowiązujące na stacjach paliw. Taka sytuacja ma poważny wpływ na funkcjonowanie rolnictwa w okresie natężenia jesiennych prac polowych.

Opłacalność produkcji rolnej w dużej mierze zależy od stabilności oraz kosztów pozyskania paliw i energii, dlatego KRIR wnioskuje o rozważenie możliwości poprawy dostępności oleju napędowego dla rolników oraz przeanalizowanie przyczyn wyższych cen na rynku hurtowym.

Tym samym MRiRW skierowało wniosek Izby do resortu aktywów państwowych w tej sprawie.