Pracownicy z Uzbekistanu zastąpią Ukraińców w polskich sadach?

Autor: Związek Sadowników RP 05 lutego 2022 15:11

Pracownicy z Uzbekistanu zastąpią Ukraińców w polskich sadach? Pracownicy z Uzbekistanu zastąpią Ukraińców w polskich sadach ?/ fot. shutterstock.com

Sadownicy nieprzerwanie od kilku lat zmagają się z różnymi problemami. Niestety, ale jednym z najistotniejszych jest brak osób zainteresowanych pracą w sadownictwie.

Sektor owocowo-warzywny ma swoją specyfikę, bardzo ważne jest, aby zabiegi w sadzie, w uprawach zostały wykonane na czas. Pozwoli to w okresie zbiorów  uzyskać jak najlepszy plon, który również musi zostać zebrany w odpowiednim terminie. Bez względu na pogodę prace trzeba wykonywać na czas. Zapewne z tego powodu brak jest chętnych Polaków, którzy chcieliby pracować w gospodarstwach sadowniczych. 

Coraz mniej pracowników z Ukrainy w sadownictwie

Z  roku na roku również coraz mniej obywateli Ukrainy podejmuje pracę w  rolnictwie. Ze względu na spadek opłacalności produkcji i potrzebę zatrzymania wzrostu  kosztów siły roboczej sadownicy zmuszeni są  szukać pracowników poza granicami Polski. 

- Od pewnego czasu nasza organizacja podejmuje w związku z tym działania w celu pozyskiwania pracowników sezonowych z Uzbekistanu. Zwróciliśmy się też do Ministerstwa z pytaniami o możliwość i warunki zatrudnienia obywateli Uzbekistanu w gospodarstwach  sadowniczych - informuje Związek Sadowników RP.

W odpowiedzi poinformowano, że w świetle obowiązujących przepisów jak najbardziej możliwe jest powierzanie obywatelom Uzbekistanu pracy w gospodarstwach sadowniczych na podstawie zezwolenia  na pracę sezonową. 

Zatrudnianie cudzoziemców z Uzbekistanu- na jakich zasadach?

Odpowiadając na pytanie dotyczące warunków na jakich można zatrudnić obywateli Uzbekistanu w gospodarstwie sadowniczym  powołano się na art. 88o ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nim zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.  

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zobowiązany jest także dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową. 

- Cały czas prowadzimy rozmowy ze stroną uzbecką i naszym rządem, żeby wynegocjować łatwiejszy dostęp do naszego rynku pracy dla obywateli Uzbekistanu i ułatwienia w procedurze ich zatrudniania - informuje Związek Sadowników RP.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI