Nowe rozwiązania wprowadziła uchwalona w ostatnich dniach ustawa o pomocy Ukrainie.

Za pomocą strony praca.gov.pl można już zgłaszać pracowników z Ukrainy

Zgodnie z przepisami ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r., będą mogli - po potwierdzeniu tożsamości - otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, rusza w środę (16 marca). Po nadaniu numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli podjąć pracę w Polsce.

Według nowych przepisów pracodawca musi w ciągu 14 dni powiadomić właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Rejestracja jest już możliwa na stronie praca.gov.pl.

Obywatele Ukrainy mogą również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń - na takich samych zasadach jak obywatele polscy.