Pożyczki na sfinansowanie działań PROW. Jest projekt

Autor: PAP 19 stycznia 2022 11:36

Pożyczki na sfinansowanie działań PROW. Jest projekt Środki finansowe z tytułu udzielonej pożyczki będą przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. / fot. shutterstock

Szczegółowe warunki i tryb udzielania pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie działań z PROW 2014-2020 - przewiduje projekt rozporządzenia RM w tej sprawie, który trafił do konsultacji publicznych.

Konieczność wydania rozporządzenia "w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" wynika z przedłużenia realizacji PROW o kolejne dwa lata.

Rozszerzony katalog działań PROW

W projektowanym rozporządzeniu rozszerzony katalog działań PROW 2014-2020 obejmuje również takie działania, w ramach których nie określa się katalogu kosztów kwalifikowalnych i w związku z tym wypłacana pomoc nie ma charakteru refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Wyprzedzające finansowanie pomocy stanowi do 63,63 proc. kwoty przyznanej pomocy.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, tryb i terminy udzielania takich pożyczek na działania: transfer wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym, podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, współpraca; wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof.

Środki finansowe z tytułu udzielonej pożyczki będą przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zawarcie umowy pożyczki między pożyczkobiorcą następuje nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki.

Koszty oprocentowania i prowizji pokrywa pożyczkobiorca. Wysokość oprocentowania dla transz pożyczki w danym kwartale równa 0,25 stawki referencyjnej obliczanej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M za okres ostatnich trzech dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, w miesiącu poprzedzającym ten kwartał, oraz prowizja, która wynosić będzie 0,1 proc. kwoty udzielonej pożyczki.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 14 czerwca 2022 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI