Powołano Radę Młodych Rolników. Jakie będą jej zadania?

Autor: PAP 25 maja 2022 10:16

Powołano Radę Młodych Rolników. Jakie będą jej zadania? Zadaniem Rady będzie konsultowanie strategicznych i programowych dokumentów związanych z polityką rolną / fot. za MRiRW

Na mocy zarządzenia ministra rolnictwa została powołana Rada Młodych Rolników jako organ pomocniczy ministra. Zadaniem Rady będzie konsultowanie strategicznych i programowych dokumentów związanych z polityką rolną - poinformował resort rolnictwa w komunikacie.

"Głos młodych jest ważny i powinien liczyć się w rolnictwie. Ich punkt widzenia jest zupełnie inny i bardzo potrzebny, szczególnie przy projektowaniu polityki rolnej na przyszłość" - podkreślił podczas uroczystości powoływania Rady wicepremier Henryk Kowalczyk.

Rada Młodych Rolników

We wtorek odbyło się pierwsze posiedzenie nowego gremium. Rada Młodych Rolników liczy 21 członków. Przewodniczącym Rady został Tomasz Stańczak, uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, a jego zastępcą Marcin Wojciechowski, uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach.

Wśród członków Rady jest jeden pracownik naukowy i siedmiu studentów z uczelni rolniczych w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu. Są w niej także uczniowie i uczennice prowadzonych przez Ministra Rolnictwa szkół rolniczych w Golądkowie, Studzieńcu, Radomiu, Suwałkach, Sichowie Dużym, Widzewie, Starym Lubiejewie, Różańcu, Gołotczyźnie, Bielsku Białej, Głubczycach, Sokołowie Podlaskim, Zduńskiej Dąbrowie.

Zadania Rady 

Zadaniem Rady jest konsultowanie wszelkich dokumentów związanych z polityka rolną, a także inicjowanie nowych rozwiązań systemowych, które pomogą polskiemu rolnictwu sprostać wymogom cyfrowej rzeczywistości. Rada zajmie się też implementacją nowoczesnych technologii, co przyczyni się do uatrakcyjnienia polskiej wsi jako miejsca do pracy i życia młodych aktywnych ludzi.

Jak napisano w komunikacie, ważnym kryterium wyboru członków Rady było związanie rodzinne kandydatów ze wsią. Pod uwagę brano także prowadzenie samodzielne bądź z rodzicami gospodarstwa rolnego i deklarowanie związania swojej przyszłości zawodowej i rodzinnej z obszarami wiejskimi.

Rada Młodych Rolników dobrą prognozą na przyszłość 

Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka zwróciła uwagę, że powołanie Rady Młodych Rolników przy MRiRW jest dobrą prognozą na przyszłość, bowiem ważną kwestią jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie, np. paszportyzacja żywności czy system satelitarnego monitorowania upraw. Niezbędne jest więc, aby te nowoczesne rozwiązania uwzględnione były w programie szkół rolniczych, a także na uczelniach.

Wiceminister zapowiedziała podpisanie niebawem listu intencyjnego z uczelniami wyższymi zrzeszonymi w Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych. Celem listu będzie podjęcie współpracy na rzecz rozwoju rolniczych i przyrodniczych dyscyplin nauki zarówno w kontekście badań naukowych ukierunkowanych na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, jak i promocji wiedzy oraz nowoczesnego kształcenia kadr dla potrzeb rolnictwa i produkcji żywności.

Prowadząca posiedzenie dyrektor departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Anna Radecka poinformowała o opracowywaniu w Ministerstwie dokumentu pod nazwą "Strategia kształcenia rolniczego w szkołach rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 2027 roku". Zwróciła się do członków Rady z prośbą o włącznie się do prac nad tą strategią i przedstawienie propozycji m.in. w zakresie dotyczącym: zwiększenia atrakcyjności rolniczego kształcenia zawodowego i skutecznego zachęcania do podejmowania nauki w takich szkołach. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI