Porozumienie Rolnicze – obradują kolejne zespoły

Autor: www.sadyogrody.pl/MRiRW 21 marca 2019 16:06

W piątek (15.03) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Zespołu ds. infrastruktury obszarów wiejskich. Jest to kolejny zespół roboczy powołany w ramach inicjatywy Porozumienie Rolnicze. Do jego prac zapisało się prawie 50 związków i organizacji działających w obszarze rolnictwa. Kilka dni później - we wtorek (19.03) - odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. wysokiej jakości żywności.

– Staramy się tak zorganizować prace, aby pomóc mieszkańcom wsi. Wyznaczamy obszary tematyczne z zakresu infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej. Bardzo liczymy na to, że praca, którą wykonamy będzie przydatną i pozwoli na  poprawę warunków życia na terenach wiejskich, a także wspomoże różnego rodzaju producentów, którzy tu działają – powiedział wójt Gminy Łubianka  Jerzy Zająkała, który dziś został powołany na przewodniczącego zespołu.

W zespole przeważają przedstawiciele producentów różnych działów produkcji rolnej, ale są także przedstawicie związków zawodowych, samorządów, a także świata nauki. 

Główne elementy infrastruktury technicznej, którymi zajmie się zespół to np. zabezpieczanie w wodę, utylizacja ścieków, zarówno komunalnych, jak i poprodukcyjnych, a także zabezpieczenie dobrej komunikacji na terenach wiejskich, budowa dróg. Prace zespołu będą dotyczyć również infrastruktury społecznej, np. ochrony zdrowia, dostępności do leków i edukacji.

W ramach Porozumienia Rolniczego współpracuje 168 organizacji i związków rolniczych, a także reprezentanci świata nauki, przetwórców, handlowców i konsumentów. Do prac merytorycznych wyodrębniono 10 zespołów roboczych, których zadaniem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań.

Inicjatywę „Porozumienie Rolnicze” patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda.

We wtorek - 19 marca - odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. wysokiej jakości żywności powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego.

– Ten Zespół jest jednym z wiodących, gdyż nie ma dziś w rolnictwie ważniejszej sprawy niż bezpieczeństwo i jakość żywności – podkreślił Gabriel Janowski, który został wybrany na przewodniczącego Zespołu.

Zapewnił jednocześnie, że uczestniczący w pracach przedstawiciele wielu branż będą konsekwentnie walczyli o najwyższą jakość polskiej żywności.

– Istotne jest stworzenie platformy porozumienia między branżami. Chodzi o to, aby w pracach Zespołu uczestniczyli nie tylko rolnicy, ale także przetwórcy, a także przedstawiciele konsumentów – podkreśliła zastępczyni przewodniczącego Zespołu Izabela Byszewska.

W ciągu kilku tygodni Zespół zamierza przedstawić wyniki swoich prac w postaci propozycji konkretnych rozwiązań.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI