Pomoc suszowa 2022: Do podziału 600 mln zł. Ile wniosków wpłynęło?

Autor: www.sadyogrody.pl/ARiMR 08 grudnia 2022 14:30

Pomoc suszowa 2022: Do podziału 600 mln zł. Ile wniosków wpłynęło? Pomoc suszowa 2022: Do podziału 600 mln zł. Ile wniosków wpłynęło?/ fot.shutterstock.com

30 listopada był ostatnim dniem składania wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, w związku z wystąpieniem szkód atmosferycznych. Budżet wsparcia wynosi  600 mln zł.

30 listopada był ostatnim dniem składania wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Tego dnia upłynął też termin na dostarczenie kopii faktur lub innych dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych.

Ile wniosków o pomoc suszową zarejestrowała ARiMR?

Budżet programu wynosi 600 mln zł.  Ze wstępnego podsumowania wynika, że zarejestrowano ponad 230 tys. wniosków.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można było składać w biurach powiatowych Agencji, a także przez aplikację ePUAP albo nadać rejestrowaną przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Pomoc suszowa 2022: Ile pieniędzy można otrzymać?

Przewidziane zostały dwie stawki dofinansowania:

10 000 zł – w przypadku gdy szkody:
a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 

2)  5 000 zł – w przypadku gdy szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Jeśli rolnik ma dwa protokoły oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Budżet programu wynosi 600 mln zł. W przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza tę pulę środków, do obliczenia wysokości wsparcia zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Stanowi on iloraz 600 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków o taką pomoc.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI