30 czerwca 2022 r. upłynął termin na składanie przez rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wniosków o wsparcie.

Przypominamy, że wnioski o pomoc można było składać od 16 czerwca bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data jego nadania.

Wnioski złożone po 30 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane. Do tej pory zarejestrowano ponad 44 tys. wniosków.