Pomoc klęskową za 2021 rok. Przyjęto ponad 44 tys. wnioskówwww.sadyogrody.pl - 01 lipca 2022 10:55


Skończył się nabór dotyczący upraw, które zostały zniszczone w 2021 r. Dotychczas zarejestrowano ponad 44 tys. wniosków.

30 czerwca 2022 r. upłynął termin na składanie przez rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wniosków o wsparcie.

Przypominamy, że wnioski o pomoc można było składać od 16 czerwca bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data jego nadania.

Wnioski złożone po 30 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane. Do tej pory zarejestrowano ponad 44 tys. wniosków.