Pomoc klęskowa za 2021 r. – nabór wniosków do 30 czerwca

Autor: www.sadyogrody.pl/ ARiMR 29 czerwca 2022 12:10

Pomoc klęskowa za 2021 r. – nabór wniosków do 30 czerwca Pomoc klęskowa za 2021 rok – wnioski tylko do 30 czerwca/ fot. materiały redakcji

Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o pomoc do 30 czerwca 2022 r.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dotychczas zarejestrowano ponad 32 tys. wniosków.

Pomoc klęskowa za 2021 rok – wnioski tylko do 30 czerwca

Z pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy ponieśli w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku:

- gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu;
- suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Wnioski o pomoc mogą być składane bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data jego nadania.

Wnioski złożone po 30 czerwca 2022 r., nie będą rozpatrywane. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI