Pomoc dla producentów jabłek - wnioski tylko do 30 czerwca

Autor: www.sadyogrody.pl/ ARiMR 28 czerwca 2022 13:34

Pomoc dla producentów jabłek - wnioski tylko do 30 czerwca Kończy się nabór wniosków o pomoc w ramach „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”/ fot. shutterstock

30 czerwca 2022 r. kończy się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”.

ARiMR przypomina, iż ostateczny termin na składanie Wniosków o udzielenie pomocy w ramach przedmiotowego mechanizmu upływa 30 czerwca 2022 r. Wnioski powinny dotyczyć wyłącznie dostaw realizowanych w okresie od 2 maja 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. (włącznie).

Kończy się nabór wniosków o pomoc w ramach „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”

Na razie do Oddziałów Regionalnych ARiMR wpłynęło niewiele wniosków o pomoc z tego tytułu. Zachęcamy Państwa by nie zwlekać z ich składaniem. Prosimy by wnioski wraz z wymaganymi dokumentami składać do Oddziałów Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby producenta jabłek albo organizacji producentów.

Za datę złożenia wniosku uważa się dzień:

- kancelaryjnej daty wpływu – w przypadku złożenia wniosku przez organizację producentów albo producenta jabłek lub przez osobę przez niego upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia, bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR.

Wskazana powyżej reguła ma zastosowanie również w przypadku nadesłania do oddziału regionalnego ARiMR wniosku za pośrednictwem przesyłki kurierskiej oraz listownej nadanej u operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe,

- daty stempla pocztowego – w przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI