Połączone komisje senackie opiniują poprawki do ustawy o ochronie zwierząt

Autor: PAP 14 października 2020 10:22

W środę po godz. 9.30 zebrały się połączone komisje senackie rolnictwa i ustawodawcza, aby zaopiniować zgłoszone podczas senackiej debaty poprawki i wnioski mniejszości do ustawy o ochronie zwierząt. Na godz. 12.30 zaplanowane jest głosowanie na plenarnym posiedzeniu Senatu.

Komisje miały się zebrać jeszcze we wtorek wieczorem i tego dnia miało się również odbyć głosowanie w Senacie.

Senator Krzysztof Kwiatkowski (niezrz.), który miał przewodniczyć pracom połączonych komisji, poinformował jednak we wtorek przed godz. 22, że komisje odniosą się do złożonych w debacie poprawek w środę. Powiedział, że legislatorzy musieli zrobić zbiorcze zestawienie poprawek, a senatorowie zgłaszali, że chcą się zapoznać z tym zestawieniem przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Senat we wtorek od rana, z przerwami, przez ponad 9 godzin debatował nad nowelą ustawy ochronie zwierząt. Złożono wnioski mniejszości oraz poprawki, dotyczące m.in. dłuższego vacatio legis dla zakazu hodowli zwierząt na futra i ograniczenia uboju rytualnego.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się na poniedziałkowym posiedzeniu za odrzuceniem noweli w całości; Komisja Ustawodawcza przyjęła w poniedziałek ponad 30 poprawek do noweli.

Senator Jacek Bogucki (PiS) zgłosił we wtorek w Senacie jako wnioski mniejszości poprawki, które były zapowiedziane w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego. Zakładają one m.in., że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r., przy czym ma być nadal możliwy ubój rytualny drobiu. Poprawki dotyczą też odszkodowań dla hodowców z ograniczanych przez nowelę branż oraz powstania Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt.

Kwiatkowski złożył także wniosek mniejszości, dotyczący wprowadzenia do noweli i określenia minimalnej wysokość świadczenia dla opiekuna zwierzęcia na tzw. zwierzęcej emeryturze.

Z kolei senator Bogdan Borusewicz (KO) złożył poprawki dotyczące wydłużenia vacatio legis - w przypadku zakazu hodowli zwierząt na futra do 2 lat od wejścia w życie noweli, a w przypadku ograniczenia uboju rytualnego do 4 lat.

Uchwalona 18 września przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI