Podpisano porozumienie ws. kontroli towarów wprowadzanych na terytorium UE

Autor: www.sadyogrody.pl/ PIORiN 15 kwietnia 2019 16:06

Podpisano porozumienie ws. kontroli towarów wprowadzanych na terytorium UE fot. za PIORiN

10 kwietnia 2019 r. zostało podpisane Porozumienie ramowe pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Lekarzem Weterynarii, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie współdziałania i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organów Inspekcji Weterynaryjnej, organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie kontroli urzędowych zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium UE.

Celem porozumienia jest określenie zasad współdziałania i współpracy organów ww. Inspekcji przy przeprowadzaniu kontroli importowanych towarów w punktach wwozu (border control points – BCPs), funkcjonujących na granicy Polski, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Zasady kontroli towarów, regulowanych przepisami unijnymi w imporcie do UE, będą zmienione od dnia 14 grudnia 2019 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (...) (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. L 95 z 07.04.2017, str. 1).

Porozumienie zacieśni współpracę ww. organów przy dokonywaniu kontroli importowych. W szczególności będzie ona dotyczyć dostosowywania obecnych miejsc przeprowadzania kontroli granicznych do nowych wymagań, w tym ustalania zasad wspólnego korzystania z budynków i pomieszczeń, jeżeli obowiązujące przepisy dopuszczają taką możliwość oraz organizowania wspólnych szkoleń dot. kontroli granicznych np. w zakresie unijnego systemu TRACES, który będzie wykorzystywany do obsługi przesyłek.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI