Podpisano porozumienie między PIORiN-ARiMR ws. przekazywania danych i informacjiwww.sadyogrody.pl/PIORiN - 18 kwietnia 2019 11:22


17 kwietnia br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzejem Chodkowskim i Prezesem Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Marią Fajger w zakresie przekazywania danych i informacji.


Porozumienie reguluje zasady dostępu PIORiN do danych ARiMR zawartych w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na potrzeby prowadzonych przez PIORiN działań kontrolnych oraz wzajemnego informowania się o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Porozumienie usprawni współpracę między PIORiN i ARiMR.

Zdaniem Głównego Inspektora Andrzeja Chodkowskiego, będzie to kolejne narzędzie, które zapewni spójność działań w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków stosowania środków ochrony roślin, co wpłynie na eliminowanie zagrożeń jakie mogłyby powstać w wyniku wystąpienia nieprawidłowości.